Kategoriarkiv: Aktuellt

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!

En kort sammanfattning av aktuella frågor för byalaget, Torestorps Framtid, år 2015:
• Vi har finansierat ytterligare en spång över Sju Strömmar.
• Vi har drivit frågan för att få behålla jourcentralen i Skene.
• Vi driver, tillsammans med övriga byalag i Mark, debatt om sjukvården och villkoren för oss på landsbygden….och den kampen fortsätter.
• Vi har genom bidrag från kommunen, sponsrat föräldragruppen med pengar till pysselmaterial.
• Vi driver, genom ungdomsansvarig, Marianne Karlsson, ungdomsverksamhet i form av ungdomsgård, discon och LAN-partyn.
• Vi har under hösten 2015 genomfört en fotokurs för vuxna.
• Vi samarbetar genom TUFF-gruppen med övriga föreningar i Torestorp.
• Vi kommer att forstätta driva frågan om IVPA-verksamheten. ( I Väntan På Ambulans) En trygghetsfråga för oss på landsbygden.
• Vi har planterat 2500 vårlökar framför smedjan – finansierat av blombidrag från Marks kommun.
• Vi har sponsrat Bygdegården köksreparation.
• Vi har i flera år drivit frågan om utökad NÄRTRAFIK. Fr o m 13/12 2015 är tidtabellen utökad och det blir en Närtrafikhållplats i Älekulla – vid affären. Ett lyft för Torestorp och oss på landsbygden. Tack Västtrafik!
• Vi fortsätter bevaka aktuella frågor och jobba för ett bättre och tryggare Torestorp!

Vi önskar er alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!!!

Siv Kopacsi
ordförande

Aktuellt oktober 2015

IVPA ( I Väntan På Ambulans )- en fråga vi drivit i många år börjar nu gå mot en uppgörelse mellan Serf (Södra Älvsborgs Räddningsförbund ) och SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus). Alla är överens om att verksamheten behövs – men ingen vill betala.
* Ett LAN-party genomfördes 16/10 – 17/10. Det genomfördes av Marianne Karlsson, ungdomsansvarig i Torestorps Framtid i samarbete med Ung i Mark.
Det finansierade av medel från Niclas Anderssons Minnesgåva.
* Jourcentralen i Skene – Torestorps Framtid kommer att agera för att vi skall få behålla Jourcentralen i Skene. En viktig funktion inom Närhälsan.
* Vi har genomfört en fotokurs för vuxna under hösten 2015. Vi hoppas vi får återkomma och visa upp en del av de fina foton man tagit…..
* Vår ungdomsverksamhet är igång. Varannan torsdag kl 18. Nu i klubblokalen under tiden som bygdegårdsföreningen renoverar sitt kök.
* Vi har planterar 2500 vårlökar framför smedjan i centrala Torestorp. Finansiering: blombidrag från Marks kommun. Tack Marks kommun ! Nu ser vi  fram emot blomningen lagom till ankracet 2016.

Vi jobbar ständigt med aktuella frågor och för ett bättre och trevligare Torestorp. Är du inte redan medlem -Bli det! 50:-/person eller 125:-/familj Bankgiro: 5071-6562

Nu skapar vi ett blomsterhav av vårlökar……..

Byalaget, Torestorps Framtid, har ansökt om och beviljats blombidrag av Marks kommun.

Avsikten är att plantera massvis med vårlökar framför smedja i centrala Torestorp. 10 oktober 2015 kl 10:00 träffas vi – och alla som vill hjälpa till –  vid smedjan med spadar, lökjärn och ett gott humör. 2500 lökar av narcisser, scilla, krokus osv……skall planteras.

Till våren – när Torestorps ”nationaldag” – långfredag – med det traditionella ankracet går av stapeln skall det blomma som vackrast…….

vårlök

Aktuellt hösten 2015

Hösten styrelsearbete har dragit ingång.
Aktuellt just nu:
* Vi har finansierat en ny bro vid Sju Strömmar
* Nytt LAN-party 16/10 – 17/10. Förra gången i augusti ,blev det strul med åtkomsten till nätverket pga en ”kommunikationsmiss” på kommunens IT-avdelning.
* Vi har , via Trafikverket, fixat grus till busshållplatsen vid Torestorpsskolan. Asfaltering kommer så småningom att göras.
* Vi bevakar IVPA( I Väntan På Ambulans ) – verksamheten. Avtalet är fortfarande inte klart.
* Vi har ansökt – och beviljats – 800:- till föräldragruppen i Torestorp för inköp av pysselmaterial .
* Vi har beviljats BLOMBIDRAG från Marks kommun. Vi kommer att skapa ett blomsterhav av vårlökar framför smedjan…massor av krokus, påskliljor scilla…….
* Vi har startat en fotokurs för vuxna – start 8/9 2015.
* Ungdomsgården startar upp i slutet av september.
* Vi har beslutat att sponsra Bygdegårdsföreningen ekonomiskt till deras köksrenovering.

Är du inte redan medlem – Bli det! Vi jobbar för dig – och för ett bättre Torestorp!

50:-/person 125:-/familj        Bankgiro: 5071-6562

 

LAN i Torestorp

Torestorps Framtid bedriver ungdomsverksamhet helt ideellt.
Nu planeras ett LAN 22/8 och 23/8 2015 i Torestorpsskolan.
Ansvarig för detta är Marianne Karlsson, ungdomsansvarig.

Max 15 deltagare – först till kvarn gäller!

Är du intresserad – anmäl dig redan nu!
Tel nr till Marianne : 0320/55906 eller 0702-59 69 32

Sju Strömmar är ett ”natura 2000” område.

Vad innebär det?

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Här finns korkekslundar i Spanien, öde hedar i England, blommande alpängar i Österrike, täta bokskogar och forsande älvar i Sverige.

Varför finns det Natura 2000-områden?

Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns cirka 4 000 Natura 2000-områden. Många av dem är också naturreservat eller nationalpark.

Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Majoriteten av Natura 2000-områdena är skyddade som nationalpark eller naturreservat, men ytterligare områden kommer att behöva fullständigt skydd som naturreservat.

Svenska Natura 2000-områden

Det svenska nätverket omfattar områden som alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar, frodiga rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens urskogar och Sarekmassivets vidder.

Flera områden är utvalda därför att de är viktiga livsmiljöer för hotade arter. Exempel på hotade arter är Läderbaggen som trivs i Östergötlands ekhagar, nornan som blommar i norra Sveriges barrskogar och rördrommen som ropar i Skånes sjövassar.

Kartverktyg för skyddad natur

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur framgår vilka svenska områden som ingår och varför de har valts ut. Där finns kartor och även listor över arter som berörs och var de finns. Av säkerhetsskäl har förekomster av vissa hotade arter uteslutits.

 

Framkomligheten vid Sju Strömmar

Framkomligheten vid Sju Strömmar är dålig pga kullblåsta träd.
Byalaget , Torestorps Framtid, har haft kontakt med Göteborgs Stift som äger marken.
Vi har idag fått följande besked: Göteborgs Stift är medvetna om problemet och jobbar för att hitta en lösning. Problemet kompliceras av att området är ett ”Natura 2000-område”. Det innebär i det här fallet att man inte kan vidtaga några åtgärder , som tex att ta bort träden utan Länsstyrelsens godkännande.
Så just nu jobbar Göteborgs Stift med att försöka hitta en lösning som Länsstyrelsen godkänner.  Det är väldigt hårda regler som gäller.
Så komplicerat är det – det enda vi kan göra i nuläget är att avvakta!
Och bevaka att något händer!

/ Siv Kopacsi ordförande

Fotokursen har startat!

Torsdagen 29/4 2015, så ägde den första delen av fotokursen rum, förväntningarna och spänningen var stor hos deltagarna inför kvällen.
Deltagarna fick lära sig om olika kameraobjektiv och utrustning som används när man fotograferar, det antecknades och ställdes en mängd av frågor.
Även hur man ställer in olika parametrar som bländare och slutare manuellt på kameran fångade deltagarnas intresse.
Kvällen avslutades med att deltagarna fick bege sig ut och testa sina nya kunskaper.
Nu ser vi fram emot nästa tillfälle som är nu på onsdag den 6/5.
/ Johan Eriksson
Torestorp Framtid

Läs gärna mer på: www.torestorp.se
Där finns det också lite foton från kursstaten.

kOLLEKTIVTRAFIK

I årets enkät om viktiga frågor för oss i Torestorp kom ”kollektivtrafik/Närtrafik” på fjärde plats.
Men det är väldigt få personer i Torestorp som utnyttjar möjligheten att åka Närtrafik.
Jag vill därför ge lite information om hur det fungerar:
Närtrafik finns för dig som vill åka kollektivt från landsbygden in till tätorten.
Beställ din resa senast 2 timmar i förväg genom att ringa Västtrafiks beställningscentral 0771-91 90 90.
Bilen hämtar dig på avtalad tid vid den adress dör du befinner dig, t ex hemma och kör dig till den Närtrafikhållplats du önskar resa till. När bilen hämtar dig är det viktigt att du står ute och är klar för att åka med. När du åker hem hämtar bilen dig på en Närtrafikhållplats och kör dig hem.Du beställer hemresan samtidigt som utresan.
Priset är 36:- för enkel resa.
TIDER:
Måndag – fredag
9.30 – 10.30
12.30-13.30
15.00-16.00
Det finns Närtrafikhållplatser i Kinna, Skene, Horred, Sätila och Fritsla.

För mer information 0771-41 43 00 eller: www.vasttrafik.se
Beställning av Närtrafik: 0771-91 90 90

Detta är en förmån för oss på landsbygden – och det fungerar jättebra! Jag åker ofta Närtrafik – och taxichaufförerna är väldigt förvånade att så få i just Torestorp utnyttjar den.

Det är inte åldersrelaterat – alla mellan 0 – 100 år kan utnyttja Närtrafiken när man vill in till Skene/Kinna dagtid vardagar. Man kan ju sedan välja att åka buss till Borås eller Göteborg.

Det pågår försök i vissa kommuner angående utöka Närtrafik till kvällar och även helger. Men först tycker jag att vi i Torestorp skall visa att tjänsten behövs och därför utnyttja den!

Så lycka till med ditt Närtrafikåkande ! – Har du frågor – ring mig gärna – 0707 76 78 31, jag har bara goda erfarenheter av Närtrafik!

Resultat av ”ank-käten” 2015.

En sådan härlig folkfest årets ankrace blev!
Strålande sol och mycket folk! TIF gör ett jättejobb som genomför detta på ett så bra och proffsigt sätt!

Vi i byalaget, Torestorps Framtid, tackar för att vi får vara med på ett hörn , med vår enkät. Tack alla ni som tog er tid och svarade på den! Vi fick in 140 enkätsvar.
Resultatet visar att viktigaste frågan för oss i Torestorp är IVPA-verksamheten tätt följt av Barnomsorg/skola och äldreomsorg/Kullabyn.
Så här tycker Torestorpsborna om vad som är viktigaste frågorna: IVPA 23 %, barnomsorg/skola 21 %, äldreomsorg/Kullabyn 21 %, Kollektivtrafik/Närtrafik 12 %, Ungdomsverksamhet 10 %, Grannsamverkan 8 % och Trafiksäkerhetsfrågor 5 %.

Vi fick också in förslag på konstgräs på Svansjövallen, gångväg från Blomstervägen, servicebutik, bättre vägar och en del andra förslag till förbättringar.