Torestorps Framtid

Byalaget Torestorps Framtid skall bevaka samhällsutvecklingen i Torestorp och i närområdet, aktualisera och driva sådana frågor som kan leda Torestorps och Marks utveckling framåt. Vi samarbetar med övriga föreningar i Torestorp genom TUFF (Torestorps Utvecklingsgrupp För Framtiden) och vi för även dialog med kommun och andra myndigheter, organisationer och beslutsfattare vid aktuella sakfrågor.

Torestorps Framtid bedriver ungdomsverksamhet i projektform. Verksamheten omfattar ungdomsgård, ca sex kvällar per termin, samt disco för F-6 en gång per termin.

Torestorps Framtid är en ideell, partipolitiskt neutral och i religiösa frågor obunden organisation.

Föreningen startades 1990-11-11 som en fristående sektion i Hembygdsföreningen. Sedan 1998 är det en egen förening.

www.torestorp.se publicerar vi löpande aktuella frågor, rapport från möten med mera.

logga