Författararkiv: Monalisa Elvheim

Röjning vid Sju strömmar

Trots regn och rusk samlades ett antal frivilliga torestorpare för röjningsarbetet. En ny bro gjordes i ordning och stigar rensades från vildvuxen grönska. Stämningen var god och arbetet avslutades med välförtjänta grillade hamburgare och kaffe och kaka

  • Tack alla som var med och hjälpte till

Styrelsen Torestorps framtid084C3559-AC3F-46C1-8C99-CFCDEECD7354 539EA228-DAFB-461D-9678-F2A8B4C15CB7 9FE5D689-755A-4910-B128-61393D9E8ABC

Ung i Torestorp

4510E07E-B15C-4D89-9556-CA0D4070E1B6Hej alla mellan-och högstadieungdomar. Nu kör vi igång höstens träffar

Var: klubbhuset vid Svansjövallen

Tid: söndag 30 augusti klockan 17-19

Vi bjuder på hamburgare

Under hösten kommer vi att träffas ungefär varannan söndag

Styrelsen Torestorps framtid

Röjning Sju strömmar

Röjning Sju strömmar

Nu är det dags att träffas och röja upp vid Sju strömmar

Tid: 12/9 kl 10.00

C:a kl 12.30 serveras lättare lunch

Anmälan senast 5/9 via sms till Nina tel nr 0703-258524  Meddela också om du kan ta med något

verktyg typ sekatör,röjsåg  Anmälan kan också göras på Facebook och instagram

Välkomna

Styrelsen Torestorps framtid
DAF55E0A-4924-4578-B0F6-4F8511DA1F6A

regnbågsflagganPå lördag, 29 mars, hissar Torestorps Framtid regnbågsflaggan vid smedjan mitt i byn för att markera vikten av alla människors lika värde och att de aktuella hatbrotten i Mark är helt oacceptabla.

Inte ens i Sverige, i Marks kommun 2014, är de mänskliga rättigheterna en självklarhet. Att människor i Mark fruktar för sin personliga säkerhet och hotas och skräms på grund av sin sexuella läggning är helt oacceptabelt. Men att stå upp för de mänskliga rättigheterna är inget som enkom åligger en kommun eller myndighet, utan det är även varje medborgares angelägenhet.

Torestorps Framtid, flaggstång med regnbågsflagga_beskurenMed anledning av de aktuella händelserna i Kinna, startade Ubbhults byalag ett upprop med en uppmaning till alla byalag, skolor och förvaltningar i Marks kommun att hissa regnbågsflaggan, för att uppmärksamma och starta diskussioner överallt i vår kommun om varför vi har mänskliga rättigheter.

Vi i Torestorps Framtids styrelse är stolta över att kunna använda en del av våra prispengar från utmärkelsen Årets utvecklingsgrupp till en så här viktigt sak. Med en så enkel handling som att köpa och hissa en flagga visar vi aktivt vårt ställningstagande och att vi står upp för denna viktiga fråga.

Vad står regnbågsflaggan för?

Regnbågsflaggan, ibland kallad Prideflaggan, står för respekt för medmänniskor, tolerans och mångfald och är en populär symbol i HBTQ-rörelsen.
Källa Wikipedia.

/Styrelsen Torestorps Framtid

Storbyalagsmöte i Torestorp den 6 november

Den 6:e november välkomnar vi alla byalag till Torestorp, då kommunen bjuder in till storbyalagsmöte. Från Marks kommun kommer kommunalråden Lisa Dahlberg och Margaretha Lövgren, kommunchef Haleh Lindqvist, t f kommunikation- och IT-chef Thomas Hellberg samt infrastruktursamordnare Maria Sivedal.

1-2 gånger per år bjuder Marks kommun in alla byalag i Mark till ett storbyalagsmöte och denna gång var kommunens önskan att mötet skulle förläggas i Torestorp. Det tycker vi i Torestorps Framtid förstås var väldigt trevligt.

På mötet kommer kommunrepresentanter att informera om aktuella frågor som utbyggnad av bredband, uppföljning av utvecklingspeng mm. Ett syfte med mötet är även att byalagen ska få ett tillfälle att utbyta erfarenheter och knyta kontakter sinsemellan. Torestorps Framtid får även tillfälle att berätta om hur vi jobbar och lyfta våra aktuella frågor.

Det händer mycket…

Mycket har hänt den senaste tiden och Torestorps Framtid har varit engagerad i många frågor. På bybloggen på torestorp.se hittar du mycket av det som har varit och är aktuellt. Torestorps Framtids blogginlägg hittar du här.

Något av det vi har jobbat med från våren fram tills nu:

Sandsjöns badplats

Sandsjöns badplatsÄrendet badplatsen vid Sandsjön har fortsatt. Under sommaren fick badplatsen nya bryggor, ny toalett och ny grillplats, vilket var gott att se och innebar en klar förbättring av badplatsen. Fortfarande är vi dock inte nöjda med kommunens indragningar av antalet bryggsektioner, vilket i somras innebar att bryggorna periodvis inte var särskilt användbara, då vattennivån var mycket låg. Vi fortsätter därför vår kontakt med kommunen och ligger på för att återfå det antal bryggor vi badplatsen tidigare år har haft.

Fiber till Torestorp

I april arrangerade Torestorps Framtid ett informationsmöte om fibernätsutbyggnad. Intresset var stort, en interimstyrelse tillsattes som under sommaren har genomför en förstudie för en fibernätsutbyggnad i Torestorp. I september redovisade interimstyrelsen resultatet av förstudien inför en fullsatt bygdegård och samma kväll bildades Torestorps Fiber ekonomisk förening. Så fiberarbetet rullar nu på i bra takt.

Ungdomsverksamheten

Torestorps Framtid har erhållit utvecklingsbidrag från ”Hela Sverige skall leva – Sjuhärad” för att utveckla vår ungdomsverksamhet. För att komma vidare på ett bra sätt med nya idéer, har Torestorps Framtid haft dialog med kommunens ungdomsutvecklare och fritidsledare. I september arrangerade vi ett dialogcafé tillsammans med kommunens ”Ung i Mark”. Ungdomarna fick då själva tänka till på vad det finns att göra i Torestorp, vad de skulle vilja att det fanns att göra och slutligen vad av detta som är praktiskt genomförbart. Detta arbete fortsätter under hösten och bygger mycket på ungdomarnas eget intresse och engagemang. Det ska bli spännande att se vad det mynnar ut i!

Torestorps Deltidsbrandkår

Foto: Lena Carlsson, Markbladet

Foto: Lena Carlsson, Markbladet

Det som har väckt mest uppmärksamhet under hösten är förstås de hotade indragningarna av Torestorps deltidsbrandkår. Torestorps Framtids styrelse fick tidigt kännedom om förslagen på nedläggning av deltidsbrandkåren och har agerat kraftfullt genom att föra en intensiv dialog med politiker, Särf, kommunalråd och kommunchef. Även media har uppmärksammat detta. Vi har påpekat bristerna i förslaget och efterlyst en konsekvensanalys och skickat flera skrivelser till ovan nämnda. Beslutet om hur indragningarna ska genomföras har nu skjutits upp flera gånger. Vi är övertygade om att vårt agerande hade stor betydelse i detta. Än är det således inte klart hur framtiden kommer att se ut för Torestorps deltidsbrandkår, men det ser i alla fall något ljusare ut nu än inledningsvis. Och vi kan tydligt se hur oerhört viktigt det är med ett lokalt engagemang och att vi definitivt har möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.

Storbyalagsmöte

Kommunen inbjuder regelbundet alla byalag i Mark till ett gemensamt storbyalagsmöte. Torestorps Framtid fick för en tid sedan förfrågan om att förlägga nästa storbyalagsmöte i Torestorp, vilket vi naturligtvis tyckte var väldigt trevligt. Så den 6:e november kommer förhoppningsvis ett stort antal av Marks byalag till Torestorp och vi får då tillfälle att visa upp både Torestorp och vår verksamhet.