Författararkiv: Monalisa Elvheim

Det händer mycket…

Mycket har hänt den senaste tiden och Torestorps Framtid har varit engagerad i många frågor. På bybloggen på torestorp.se hittar du mycket av det som har varit och är aktuellt. Torestorps Framtids blogginlägg hittar du här.

Något av det vi har jobbat med från våren fram tills nu:

Sandsjöns badplats

Sandsjöns badplatsÄrendet badplatsen vid Sandsjön har fortsatt. Under sommaren fick badplatsen nya bryggor, ny toalett och ny grillplats, vilket var gott att se och innebar en klar förbättring av badplatsen. Fortfarande är vi dock inte nöjda med kommunens indragningar av antalet bryggsektioner, vilket i somras innebar att bryggorna periodvis inte var särskilt användbara, då vattennivån var mycket låg. Vi fortsätter därför vår kontakt med kommunen och ligger på för att återfå det antal bryggor vi badplatsen tidigare år har haft.

Fiber till Torestorp

I april arrangerade Torestorps Framtid ett informationsmöte om fibernätsutbyggnad. Intresset var stort, en interimstyrelse tillsattes som under sommaren har genomför en förstudie för en fibernätsutbyggnad i Torestorp. I september redovisade interimstyrelsen resultatet av förstudien inför en fullsatt bygdegård och samma kväll bildades Torestorps Fiber ekonomisk förening. Så fiberarbetet rullar nu på i bra takt.

Ungdomsverksamheten

Torestorps Framtid har erhållit utvecklingsbidrag från ”Hela Sverige skall leva – Sjuhärad” för att utveckla vår ungdomsverksamhet. För att komma vidare på ett bra sätt med nya idéer, har Torestorps Framtid haft dialog med kommunens ungdomsutvecklare och fritidsledare. I september arrangerade vi ett dialogcafé tillsammans med kommunens ”Ung i Mark”. Ungdomarna fick då själva tänka till på vad det finns att göra i Torestorp, vad de skulle vilja att det fanns att göra och slutligen vad av detta som är praktiskt genomförbart. Detta arbete fortsätter under hösten och bygger mycket på ungdomarnas eget intresse och engagemang. Det ska bli spännande att se vad det mynnar ut i!

Torestorps Deltidsbrandkår

Foto: Lena Carlsson, Markbladet

Foto: Lena Carlsson, Markbladet

Det som har väckt mest uppmärksamhet under hösten är förstås de hotade indragningarna av Torestorps deltidsbrandkår. Torestorps Framtids styrelse fick tidigt kännedom om förslagen på nedläggning av deltidsbrandkåren och har agerat kraftfullt genom att föra en intensiv dialog med politiker, Särf, kommunalråd och kommunchef. Även media har uppmärksammat detta. Vi har påpekat bristerna i förslaget och efterlyst en konsekvensanalys och skickat flera skrivelser till ovan nämnda. Beslutet om hur indragningarna ska genomföras har nu skjutits upp flera gånger. Vi är övertygade om att vårt agerande hade stor betydelse i detta. Än är det således inte klart hur framtiden kommer att se ut för Torestorps deltidsbrandkår, men det ser i alla fall något ljusare ut nu än inledningsvis. Och vi kan tydligt se hur oerhört viktigt det är med ett lokalt engagemang och att vi definitivt har möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.

Storbyalagsmöte

Kommunen inbjuder regelbundet alla byalag i Mark till ett gemensamt storbyalagsmöte. Torestorps Framtid fick för en tid sedan förfrågan om att förlägga nästa storbyalagsmöte i Torestorp, vilket vi naturligtvis tyckte var väldigt trevligt. Så den 6:e november kommer förhoppningsvis ett stort antal av Marks byalag till Torestorp och vi får då tillfälle att visa upp både Torestorp och vår verksamhet.

 

Torestorps Framtid firar!

Lisa Dahlberg och Siv KopacsiPå senaste styrelsemötet uppvaktades Torestorps Framtids styrelse med en blomma av Marks kommunalråd Lisa Dahlberg, med anledning av utmärkelse som Årets Utvecklingsgrupp i Sjuhärad. Lisa var väldigt intresserad över hur Torestorps Framtid arbetar och vad vi har åstadkommit för att bli belönade med det här åtråvärda priset. Kvällen bjöd på goda samtal, bra utbyten av idéer och förstås trevlig samvaro.

 

 

 

 

uppvaktning_beskuren

 

En utmärkelse som Årets Utvecklingsgrupp i Sjuhärad är väl värd att firas tycker vi! Blommor från kommunalråd, utmärkelse från Hela Sverige ska leva Sjuhärad i form av vandringspokal samt en pokal att behålla inkl prissumma om 5000 kr.

 

 

 

 

Det är vi som ingår i Torestorps Framtids styrelse, från vänster:
Gunilla Esbjörnsson, Annelie Ryberg, Siv Kopacsi (ordf), Britt Nilsson, Yngve Hilbertsson,
Eva Nilsson. På bilden saknas Ulla Håkansson och Johan Eriksson.

Torestors Framtids styrelse

Torestorps Framtid Årets utvecklingsgrupp i Sjuhärad!

20130422_193450_3

Hela Sverige ska leva Sjuhärad  har utsett Torestorps Framtid till Årets utvecklingsgrupp i Sjuhärad. Utmärkelsen mottogs av styrelseledamöterna Gunilla Esbjörnsson och Britt Nilsson på Hela Sverige ska leva Sjuhärads årsmöte på Björnhyltans Trädgård i Ambjörnarp den 22 april.

Ett starkt lokalt engagemang för bygdens frågor är mycket viktigt, inte minst på landsbygden, för att driva samhällsutvecklingen framåt och se till att en levande landsbygd bibehålls. Vi i Torestorps Framtids styrelse är därför mycket stolta över att vårt arbete har uppmärksammats och att det har resulterat i detta pris, då vi ser det som ett bevis på att vi gör ett bra och viktigt arbete.

I juryn ingår representanter från Länsbygderådets adjungerande medlemmar Vuxenskolan, Coompanion, ABF samt Hushållningssällskapet. Juryns uppgift är att göra en objektiv bedömning av alla nomineringar med utgångspunkt i de uppsatta kriterierna. Här kan du läsa mer om Hela Sverige ska Leva Sjuhärad.

Juryns motivering:

”Torestorps Framtid har tillsammans med övriga föreningar i Torestorp jobbat för att få unga och gamla att trivas i sin hembygd. De har bl.a. jobbat med en pendelparkering vid lv 156, drivit frågan i väntan på ambulans (IVPA), jobbat med aktiviteter för ungdomar. De har med energi tagit över huvudansvaret för hemsidan och en Facebooksida och förser dem med aktuellt och uppdaterat innehåll.

Torestorps Framtid har på ett bra sätt visat hur man på lokal nivå kan jobba med både stort och smått och då i samarbete med övriga föreningar, invånare och kommun. Därför är vi i Hela Sverige ska Leva Sjuhärad stolta att utnämna Torestorps Framtid till årets utvecklingsgrupp i Sjuhärad.

Vi önskar dem lycka till i framtida aktiviteter.”

Läs gärna Torestorps Framtids verksamhetsberättelse 2012 och verksamhetsplan 2013 för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi har åstadkommit.

Stort intresse för fibernätsutbyggnad i Torestorp

fiberkablarDen 9 april arrangerade Torestorps Framtid en informationskväll om bredband och fibernät i Torestorps bygdegård. Inbjudan hade skickats till alla hushåll i Torestorp via Markbladet distribution och kvällen har uppmärksammats på www.torestorp.se och Torestorp.se:s facebooksida. Bygdegården blev i princip fullsatt och intresset var stort. För att kunna ge så bra information som möjligt hade sakkunniga bjudits in för att reda ut vad fibernätsutbyggnaden innebär och hur den kommer att genomföras.

 

En arbetsgrupp tillsattes med uppdrag att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en fibernätsutbyggnad i Torestorp. Arbetsgruppen består av följande personer:

Gunilla Esbjörnsson
Anna Frid
Johan Christersson
Enar Larsson
Johan Eliasson
Kjell Andersson
Mattias Andersson
Göran Weiler

www.torestorp.se finns en sammanfattning av mötet, här kommer du direkt till den.

Informationsmöte om fibernät den 9 april

Torestorps Framtid välkomnar alla i Torestorp till informationsmöte om bredband och fibernät i Torestorps bygdegård, tisdagen den 9 april kl 19.00.

fiberkablar

 

Läs informationsfoldern och inbjudan här.

Inbjudan kommer att skickas ut till alla hushåll och företag tillsammans med Markbladet i påskveckan.

 

För att kunna ge en så bra och heltäckande bild som möjligt av vad en fibernätsutbyggnad innebär och varför utbyggnaden genomförs i hela Sverige, har vi bjudit in sakkunniga som kommer att reda ut vad allt handlar om.

Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfälle i akt och kommer på mötet, så att vi alla blir tillräckligt rustade för att kunna ta nästa steg till en fibernätsutbyggnad i Torestorp.

Välkomna!

Arrangör: Torestorps Framtids styrelse

Vad gör egentligen ett byalag?

Torestorp

Byalag finns det på de flesta mindre orter, men vilken funktion fyller de egentligen? Ja, det kan handla om ganska så omfattande saker. Kortfattat skulle man kunna säga att Torestorps Framtid bevakar och driver aktuella frågor som för samhällsutvecklingen framåt. Vi är en given samtalspart för politiker och tjänstemän i Marks kommun. Lite mer konkret, så har det under 2012 bland annat handlat om att föra en dialog med kommunen om att återsätta bryggor och förbättra Sandsjöns badplats, vi har haft en dialog med (S) angående deras förslag på landsbygdsutveckling (LIS). Vi har tillsammans med Älekulla byalag drivit frågan IVPA (i väntan på ambulans) vilket resulterade i en försöksverksamhet. Och så bedriver vi ungdomsverksamhet med ungdomsgård och skoldisco. Vi har av TUFF fått förtroendet att utveckla torestorp.se för att bli en central plats på webben för allt som rör Torestorp. I slutet av 2012 lanserade vi även vår egen nya hemsida torestorpsframtid.se. Detta och en hel del mer därtill har vi ägnat oss åt under 2012. Läs gärna hela vår verksamhetsberättelse, du hittar den här.

Under 2013 kommer vi att fortsätta att arbeta med många dessa frågor och så klart en hel del nytt. En av de större och viktigare frågorna 2013 är att initiera uppstart av en fiberförening för att möjliggöra en utbyggnad av fibernät i hela Torestorp. Här kan du läsa vår verksamhetsplan 2013.

Vi är ett glatt gäng som sitter i styrelsen och om du känner att du också vill vara delaktig i att göra Torestorp till en så bra plats som möjligt att bo och verka i, så är du varmt välkommen in i styrelsen. Vi har för närvarande två platser som ersättare lediga. Vilka vi är som sitter i styrelsen 2013 hittar du här. Kontakta oss gärna!

Och du, om du tycker att Torestorps Framtid fyller en viktig funktion för Torestorp och alla Torestorpare, så glöm inte att visa ditt stöd genom att betala in medlemsavgiften till Torestorps Framtid. Ju fler vi är, ju starkare blir vi!

Fibernät

Torestorps Framtids styrelse följer aktivt fibernätsutbyggnaden i Mark och håller sig uppdaterad med utvecklingen. På www.torestorp.se fyller vi på med blogginlägg om fibernätsutbyggnaden och förmedlar den kunskap vi samlar på oss i ämnet.

Den 29 januari arrangerade Marks kommun ett öppet möte om fibernätsutbyggnaden i Mark. Två representanter ur Torestorps Framtids styrelse var där och på torestorp.se kan du läsa vår rapport från mötet.

Välkommen till Torestorps Framtids hemsida

Nu har Torestorps Framtid, byalaget i Torestorp, ny hemsida, välkommen att kolla runt! Här hittar du vem som ingår i styrelsen, hur man blir medlem och en hel del annat.

Här kommer vi att informera om aktuella frågor vi hanterar i byalaget, men vi kommer självklart även i fortsättningen att publicera allt av intresse på www.torestorp.se. Välkommen att titta in där också!