Författararkiv: Monalisa Elvheim

Upprop – sjukvård !

Tolv byalag i Marks kommun har enats om ett upprop- sjukvård. Torestorps Framtid är ett av de byalagen som står bakom skrivelsen.

Vi har tröttnat på att ständig höra hur människor far illa och att man inte ens kan beställa tid eller få ett recept förlängt på sin vårdcentral.

Vi har mailat ut vårt upprop till politiker i kommunfullmäktige, Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, SÄS, Hälso och sjukvårdsstyrelsen, Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård.
Vi har även skickat en debattartikel till ett antal dagstidningar och Radio Sjuhärad.

Vi har skapat en hemsida: www.frisksjukvard.wordpress.com

Vi har skapat en facebook grupp: Frisk sjukvård.

Gå gärna in och läs och begrunda.
Du kan stötta våra förslag genom att bli medlem i fb-gruppen och att skriva under uppropet på vår hemsida.

Har du frågor kring detta kontakta:

Anna Frid mail: anna@torestorpsframtid.se

Siv Kopacsi mail: siv@torestorpsframtid.se

Fotokurs – intresseanmälan

Några anmälningar till en eventuell fotokurs har trillat in, men tyvärr inte tillräckligt många i dagsläget för att det ska kunna genomföras.
Vi gör därför ytterligare ett försök att få in fler anmälningar.
Sprid bland vänner och släktingar. Kanske vet du någon som är intresserad och vill ta sina fotokunskaper till nästa nivå.

Senast 1 juli önskar vi er anmälan.

Årskurs 6 upp till 18 år: GRATIS
Vuxen: ca 1200:-
(Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.)

Lämna in er intresseanmälan så snart som möjligt, senast fredag 1/7.
Anmälan er genom att skicka ett mail med rubriken ”Fotokurs” med ert namn, telefonnummer samt mailadress till:
mikael@torestorpsframtid.se

IVPA-verksamheten

Åter igen är IVPA-verksamheten högaktuell.

IVPA = I Väntan På Ambulans. Det är den räddningsinsats deltidsbrandmännen kan göra i väntan på ambulans. Något som är livsviktigt för oss i utkanterna av Marks kommun.
Nu skall det fattas ett beslut 2016-06-03 om hur man fortsättningsvis skall jobba med denna verksamhet.
Ingen vill betala – inte SÄS ( Södra Älvsborgs Sjukhus) inte Serf ( Södra Älvsborgs Räddningsförbund).
Enligt de signaler vi i byalaget, Torestorps Framtid fått, kommer de nya kriterierna innebära att brandmännen endast får rycka ut vid hjärtstopp.
Detta är ju förödande för oss i Torestorp och något vi inte kan acceptera. Vi håller därför på just nu att tillskriva berörda politiker och tjänstemän.

FOTOKURS intresseanmälan

Hur ska jag använda min kamera på bästa sätt?
Vilka inställningar behöver jag göra för mina olika motiv?
Hur får jag skärpa på barnen som aldrig vill stå still?

Förra årets fotokurs med naturfotografen Gert Olsson blev en succé och vi har som ambition att, likt föregående år, anordna en ny fotokurs med en professionell och inspirerande kursledare.

I detta första läge behöver vi veta om det även i år finns ett intresse för detta och börjar därför med att samla in ert intresse.
Kursen kommer troligen att vara uppdelad på fyra kvällar.  Mer information kommer efter hand.Årskurs 6 upp till 18 år:
GRATIS
Vuxen: ca 1200:-
(Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.)

Är detta något som intresserar dig så lämna in er intresseanmälan så snart som möjligt, senast onsdag 25/5.
Anmälan er genom att skicka ett mail med rubriken ”Fotokurs” med ert namn, telefonnummer samt mailadress till:
mikael@torestorpsframtid.se


 

Grannsamverkan

För er som vill starta ny grupper blir det en information/ utbildning i kommunhuset Kinna 2 maj 2016 kl.18.00
Anmälan till :annika.stomberg@polisen.se
tel: 010-5658526 (kontorstid)

Grupper som redan är igång och behöver nya skyltar – kan hämta dem på Polisstationen i Kinna.

2016-04-20

Siv Kopacsi, ordförande Torestorps Framtid

Sju Strömmar

Idag , 1 mars 2016, har jag och Per-Ove Esbjörnsson enligt ett beslut i TUFF-gruppen, träffat representanter för sv. kyrkan och Länsstyrelsen ang. framkomligheten vid Sju Strömmar. Vi gick runt området tillsammans och tittade på vad som behövdes göra för att öka säkerheten. Vi hade en bra dialog.
Idag äger sv. kyrkan marken, men Länsstyrelsen kommer att ta över ägandet och göra det till ett naturskyddsområde. När i tiden detta blir klart är ännu ovisst. Förhandlingar pågår.

Det finns många synpunkter i byn om att en röjning borde göras. Tyvärr är det inte möjligt eftersom området är ett Natura 2000-område. Det innebär att man inte för röja sly eller ta bort träd. Det enda som kan göras är att ta bort allmänfarliga träd som blåst ner och ta bort rotvältor. Detta kommer inte att förändras för att Länsstyrelsen tar över ägandet och gör det till ett Naturskyddsområde.

Siv Kopacsi
ordf.
Torestorps Framtid

Nya styrelsemedlemmar.

Torestorps Framtid hade årsmöte 2016-02-23.
Det innebär förändringar i styrelsen.
Styrelsen 2016:
ordförande: Siv Kopacsi
kassör: Annelie Ryberg
Vice ordf. och sekreterare: Martin Arnell
webbansvarig: Mikael Granlund
ledamot: Linda Jarhult
Ersättare: Gunilla Esbjörnsson, Anna Frid och Elin Hermansson.

Nytt år – dags att förnya sitt medlemskap!

Nytt år – och nya viktiga frågor för byalaget, Torestorps Framtid att jobba med.

Aktuella frågor just nu: Bevaka att IVPA ( i väntan på ambulans)-verksamheten fortsätter. Fortsätta debatten om sjukvården och villkoren för oss på landsbygden. Bevaka frågor som rör äldrevård och barnomsorg. Fortsatt utveckling av vår ungdomsverksamhet.
Ju fler medlemmar vi är – desto starkare är vi!

Är du redan medlem – betala in din medlemsavgift för år 2016!
OM du inte är medlem , men tycker det är viktigt med ett tryggare, bättre och säkrare Torestorp – bli medlem!

Medlemsavgift: 50:-/person och år eller 125:-/familj och år.
Bankgiro: 5071-6562

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!

En kort sammanfattning av aktuella frågor för byalaget, Torestorps Framtid, år 2015:
• Vi har finansierat ytterligare en spång över Sju Strömmar.
• Vi har drivit frågan för att få behålla jourcentralen i Skene.
• Vi driver, tillsammans med övriga byalag i Mark, debatt om sjukvården och villkoren för oss på landsbygden….och den kampen fortsätter.
• Vi har genom bidrag från kommunen, sponsrat föräldragruppen med pengar till pysselmaterial.
• Vi driver, genom ungdomsansvarig, Marianne Karlsson, ungdomsverksamhet i form av ungdomsgård, discon och LAN-partyn.
• Vi har under hösten 2015 genomfört en fotokurs för vuxna.
• Vi samarbetar genom TUFF-gruppen med övriga föreningar i Torestorp.
• Vi kommer att forstätta driva frågan om IVPA-verksamheten. ( I Väntan På Ambulans) En trygghetsfråga för oss på landsbygden.
• Vi har planterat 2500 vårlökar framför smedjan – finansierat av blombidrag från Marks kommun.
• Vi har sponsrat Bygdegården köksreparation.
• Vi har i flera år drivit frågan om utökad NÄRTRAFIK. Fr o m 13/12 2015 är tidtabellen utökad och det blir en Närtrafikhållplats i Älekulla – vid affären. Ett lyft för Torestorp och oss på landsbygden. Tack Västtrafik!
• Vi fortsätter bevaka aktuella frågor och jobba för ett bättre och tryggare Torestorp!

Vi önskar er alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!!!

Siv Kopacsi
ordförande