Författararkiv: Siv Kopacsi

Fotokursen har startat!

Torsdagen 29/4 2015, så ägde den första delen av fotokursen rum, förväntningarna och spänningen var stor hos deltagarna inför kvällen.
Deltagarna fick lära sig om olika kameraobjektiv och utrustning som används när man fotograferar, det antecknades och ställdes en mängd av frågor.
Även hur man ställer in olika parametrar som bländare och slutare manuellt på kameran fångade deltagarnas intresse.
Kvällen avslutades med att deltagarna fick bege sig ut och testa sina nya kunskaper.
Nu ser vi fram emot nästa tillfälle som är nu på onsdag den 6/5.
/ Johan Eriksson
Torestorp Framtid

Läs gärna mer på: www.torestorp.se
Där finns det också lite foton från kursstaten.

kOLLEKTIVTRAFIK

I årets enkät om viktiga frågor för oss i Torestorp kom ”kollektivtrafik/Närtrafik” på fjärde plats.
Men det är väldigt få personer i Torestorp som utnyttjar möjligheten att åka Närtrafik.
Jag vill därför ge lite information om hur det fungerar:
Närtrafik finns för dig som vill åka kollektivt från landsbygden in till tätorten.
Beställ din resa senast 2 timmar i förväg genom att ringa Västtrafiks beställningscentral 0771-91 90 90.
Bilen hämtar dig på avtalad tid vid den adress dör du befinner dig, t ex hemma och kör dig till den Närtrafikhållplats du önskar resa till. När bilen hämtar dig är det viktigt att du står ute och är klar för att åka med. När du åker hem hämtar bilen dig på en Närtrafikhållplats och kör dig hem.Du beställer hemresan samtidigt som utresan.
Priset är 36:- för enkel resa.
TIDER:
Måndag – fredag
9.30 – 10.30
12.30-13.30
15.00-16.00
Det finns Närtrafikhållplatser i Kinna, Skene, Horred, Sätila och Fritsla.

För mer information 0771-41 43 00 eller: www.vasttrafik.se
Beställning av Närtrafik: 0771-91 90 90

Detta är en förmån för oss på landsbygden – och det fungerar jättebra! Jag åker ofta Närtrafik – och taxichaufförerna är väldigt förvånade att så få i just Torestorp utnyttjar den.

Det är inte åldersrelaterat – alla mellan 0 – 100 år kan utnyttja Närtrafiken när man vill in till Skene/Kinna dagtid vardagar. Man kan ju sedan välja att åka buss till Borås eller Göteborg.

Det pågår försök i vissa kommuner angående utöka Närtrafik till kvällar och även helger. Men först tycker jag att vi i Torestorp skall visa att tjänsten behövs och därför utnyttja den!

Så lycka till med ditt Närtrafikåkande ! – Har du frågor – ring mig gärna – 0707 76 78 31, jag har bara goda erfarenheter av Närtrafik!

Resultat av ”ank-käten” 2015.

En sådan härlig folkfest årets ankrace blev!
Strålande sol och mycket folk! TIF gör ett jättejobb som genomför detta på ett så bra och proffsigt sätt!

Vi i byalaget, Torestorps Framtid, tackar för att vi får vara med på ett hörn , med vår enkät. Tack alla ni som tog er tid och svarade på den! Vi fick in 140 enkätsvar.
Resultatet visar att viktigaste frågan för oss i Torestorp är IVPA-verksamheten tätt följt av Barnomsorg/skola och äldreomsorg/Kullabyn.
Så här tycker Torestorpsborna om vad som är viktigaste frågorna: IVPA 23 %, barnomsorg/skola 21 %, äldreomsorg/Kullabyn 21 %, Kollektivtrafik/Närtrafik 12 %, Ungdomsverksamhet 10 %, Grannsamverkan 8 % och Trafiksäkerhetsfrågor 5 %.

Vi fick också in förslag på konstgräs på Svansjövallen, gångväg från Blomstervägen, servicebutik, bättre vägar och en del andra förslag till förbättringar.

 

GLAD PÅSK!

Vi kommer, som vanligt att vara med på ett hörn på ankracet på långfredag.
Vi tycker det är viktig att veta vad boende och fritidshusägare i Torestorp tycker är viktiga frågor.
Därför vill vi gärna ha en dialog med dig!

Byalaget är länken mellan makthavarna och befolkningen i Torestorp. Vi gör skillnad!

Vi driver ungdomsverksamhet ideellt, vi jobbar med aktuella frågor och bevakar samhällsutvecklingen.

Vi ses på ankracet – och då vill vi gärna att du tar dig tid att svara på vår enkät och kom gärna  med synpunkter på hur vi tillsammans kan verka för ett tryggare och trevligare Torestorp.

Och om du inte redan är medlem – får du gärna bli det!

Ju fler vi är – desto starkare blir vi!

Grannsamverkan

18 mars 2015 hade Torestorps Framtid bjudit in till allmänt möte ang. Grannsamverkan.
Maria vov Wachenfeldt , Studiefrämjandet och Christos Weimer , Polisen informerade.
Ett 40-tal intresserade kom till mötet där vi informerades om hur man förebygger vardagsbrott, hur man på ett organiserat sätt kan samverka med sina grannar osv……

Grannsamverkan startade i USA 1970 och kom till Sverige 1985 till Linköping.
I Marks kommun idag finns det 67 aktiva grupper varav en finns i Torestorp.

Om du är intresserad av eller har frågor – kontakta Maria, Studiefrämjandet: tel nr:033-239442 eller mobil: 070 9804019

Årsmötet 2015

Onsdag 18 februari 2015 hade vi årsmöte tillsammans med Bygdegårdsföreningen.
Vi hälsade två nya ledamöter välkomna till styrelsen: Martin Arnell och Josefine Emilsson.

Styrelsen 2015:
Ordförande: Siv Kopacsi
Vice ordförande: Martin Arnell
Kassör: Annelie Ryberg
Sekreterare och webbansvarig: Johan Eriksson
Ledamöter: Josefine Emilsson och  Ulla Håkansson
Suppleanter: Gunilla Esbjörnsson, Eva Nilsson och Yngve Hilbertsson.

Nästa styrelsemöte: 17 mars kl 19 i Bygdegården.

18 mars kl 19 i Bygdegården – allmänt  informationsmöte ang. Grannsamverkan.

Möte om Grannsamverkan 18 mars 2015

18 mars 2015 kl 19 i Bygdegården, Torestorp kommer Polisen och Studiefrämjandet att informera om hur man undviker vardagsbrott och om hur man kan samverka med sina grannar i närområdet.

Vi får råd och tips på hur man på ett enkelt sätt organiserar sig och vad som är viktigt att tänka på för att undvika inbrott i sin fastighet.

Välkommen!

Nytt år – dags att förnya ditt medlemskap!

År 2015 fortsätter vi att följa samhällsutvecklingen och driva frågor som är viktiga för oss som bor i Torestorp.

Aktuellt just nu:
* Fortsätta utveckla vår ungdomsverksamhet och genomföra en fotokurs för ungdomar.
* Fortsätta att agera så att vi får behålla IVPA -( I Väntan På Ambulans)verksamheten.

Ungdomsverksamheten drivs helt ideellt i projektform. Projektledare: Marianne Karlsson.
Ungdomsgården startar upp igen torsdag 29 januari 2015 kl. 18 i Bygdegården! Ungdomar från åk6 är välkomna!

Byalaget är länken mellan makthavarna och medborgarna – en viktig funktion för oss som inte bor i tätorterna. Vi driver frågor om allt från bättre sjukvård, deltidsbrandkåren , cykelvägar…..osv…osv….Ibland lyckas vi – Ibland kan vi inte påverka besluten trots massiva insatser – som t.e.x distriktssköterskemottagningen  Öxabäck -som ju lades ner 1 november 2014.

Vi har ett bra samarbete med politiker och tjänstemän, Marks kommun.Det underlättar när vi driver viktiga frågor.

När det gäller ekonomin så får vi bidrag för viss administration från Marks kommun.
Vi har tidigare sökt och beviljats bidrag för ungdomsverksamheten och för upprustning av Sju Strömmar.
Men vi är väldigt beroende av våra medlemsavgifter!
Så stötta ditt byalag!
Kostnad 50:-/person eller 125:-/familj och år
Bankgiro: 5071-6562

Välkommen på årsmötet: Onsdag 18 februari 2015 kl 19 i Bygdegården! Vi bjuder på fika!

Har du frågor eller synpunkter – kontakta oss gärna!
Du hittar kontaktuppgifter under fliken ”styrelsen”.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !

År 2014 är snart slut. Vi har under året jobbat med viktiga frågor som gagnar invånarna i Torestorp.

Vi agerade kraftfullt i frågan angående distriktssköterskan i Öxabäck – tyvärr utan framgång.
Trots massiva protester från föreningar och byalag var nedläggningen ett faktum. 1 november 2014 stängdes distriktssköterskemottagningen i Öxabäck.

Vi fortsätter bevaka IVPA ( I Väntan På Ambulans)-verksamheten. Avtalet löper på och i februari kommer man att fatta beslut i frågan. Det är oklart vem som skall ta kostnaden.

Vår ungdomsverksamhet fortsätter. Vi driver ungdomsgården helt ideellt.Varannan torsdag i Bygdegården träffas man. Under hösten 2014 har ungdomsgården varit välbesökt.Det tycker vi är roligt – och det visar ju också hur viktig den här verksamheten är.
Ett stort tack till Marianne Karlsson, ungdomsansvarig – som är så engagerad och som gör ett jättebra jobb. Utan den arbetsinsatsen hade vi inte haft någon ungdomsgård. Vi är också beroende av viss föräldramedverkan eftersom det är svårt som ensam vuxen att engagera mellan 15 – 20 ungdomar.
Vi har ansökt och beviljats 19.000:- från Sparbanksstiftelsen. Dessa pengar skall användas till fotoutrustning och en fotokurs som skall genomföras under våren 2015.

Om du har frågor eller idéer om vilka frågor som skall drivas – tveka inte – kontakta någon i styrelsen. Du hittar oss på: www.torestorpsframtid.se

Till sist önskar vi er alla : GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
/styrelsen Torestorps Framtid