Torestorps Framtid Årets utvecklingsgrupp i Sjuhärad!

20130422_193450_3

Hela Sverige ska leva Sjuhärad  har utsett Torestorps Framtid till Årets utvecklingsgrupp i Sjuhärad. Utmärkelsen mottogs av styrelseledamöterna Gunilla Esbjörnsson och Britt Nilsson på Hela Sverige ska leva Sjuhärads årsmöte på Björnhyltans Trädgård i Ambjörnarp den 22 april.

Ett starkt lokalt engagemang för bygdens frågor är mycket viktigt, inte minst på landsbygden, för att driva samhällsutvecklingen framåt och se till att en levande landsbygd bibehålls. Vi i Torestorps Framtids styrelse är därför mycket stolta över att vårt arbete har uppmärksammats och att det har resulterat i detta pris, då vi ser det som ett bevis på att vi gör ett bra och viktigt arbete.

I juryn ingår representanter från Länsbygderådets adjungerande medlemmar Vuxenskolan, Coompanion, ABF samt Hushållningssällskapet. Juryns uppgift är att göra en objektiv bedömning av alla nomineringar med utgångspunkt i de uppsatta kriterierna. Här kan du läsa mer om Hela Sverige ska Leva Sjuhärad.

Juryns motivering:

”Torestorps Framtid har tillsammans med övriga föreningar i Torestorp jobbat för att få unga och gamla att trivas i sin hembygd. De har bl.a. jobbat med en pendelparkering vid lv 156, drivit frågan i väntan på ambulans (IVPA), jobbat med aktiviteter för ungdomar. De har med energi tagit över huvudansvaret för hemsidan och en Facebooksida och förser dem med aktuellt och uppdaterat innehåll.

Torestorps Framtid har på ett bra sätt visat hur man på lokal nivå kan jobba med både stort och smått och då i samarbete med övriga föreningar, invånare och kommun. Därför är vi i Hela Sverige ska Leva Sjuhärad stolta att utnämna Torestorps Framtid till årets utvecklingsgrupp i Sjuhärad.

Vi önskar dem lycka till i framtida aktiviteter.”

Läs gärna Torestorps Framtids verksamhetsberättelse 2012 och verksamhetsplan 2013 för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi har åstadkommit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *