Vad gör egentligen ett byalag?

Torestorp

Byalag finns det på de flesta mindre orter, men vilken funktion fyller de egentligen? Ja, det kan handla om ganska så omfattande saker. Kortfattat skulle man kunna säga att Torestorps Framtid bevakar och driver aktuella frågor som för samhällsutvecklingen framåt. Vi är en given samtalspart för politiker och tjänstemän i Marks kommun. Lite mer konkret, så har det under 2012 bland annat handlat om att föra en dialog med kommunen om att återsätta bryggor och förbättra Sandsjöns badplats, vi har haft en dialog med (S) angående deras förslag på landsbygdsutveckling (LIS). Vi har tillsammans med Älekulla byalag drivit frågan IVPA (i väntan på ambulans) vilket resulterade i en försöksverksamhet. Och så bedriver vi ungdomsverksamhet med ungdomsgård och skoldisco. Vi har av TUFF fått förtroendet att utveckla torestorp.se för att bli en central plats på webben för allt som rör Torestorp. I slutet av 2012 lanserade vi även vår egen nya hemsida torestorpsframtid.se. Detta och en hel del mer därtill har vi ägnat oss åt under 2012. Läs gärna hela vår verksamhetsberättelse, du hittar den här.

Under 2013 kommer vi att fortsätta att arbeta med många dessa frågor och så klart en hel del nytt. En av de större och viktigare frågorna 2013 är att initiera uppstart av en fiberförening för att möjliggöra en utbyggnad av fibernät i hela Torestorp. Här kan du läsa vår verksamhetsplan 2013.

Vi är ett glatt gäng som sitter i styrelsen och om du känner att du också vill vara delaktig i att göra Torestorp till en så bra plats som möjligt att bo och verka i, så är du varmt välkommen in i styrelsen. Vi har för närvarande två platser som ersättare lediga. Vilka vi är som sitter i styrelsen 2013 hittar du här. Kontakta oss gärna!

Och du, om du tycker att Torestorps Framtid fyller en viktig funktion för Torestorp och alla Torestorpare, så glöm inte att visa ditt stöd genom att betala in medlemsavgiften till Torestorps Framtid. Ju fler vi är, ju starkare blir vi!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *