Vilka frågor är viktiga för Torestorpsborna?

….det vill vi i byalaget, Torestorps Framtid veta för att vi skall arbeta med rätt frågor.
Därför genomförde vi en enkätundersökning i samband med årets ankrace på långfredagen.
Ankracet är ju Torestorps IF:s arrangemang –  vi är  tacksamma att vi får vara med på ett hörn och presentera vad vi i byalaget gör.

I år visade enkätundersökningen att skola, omsorg och bredband är de viktigaste frågorna för Torestorpsborna.

Skola/ barnomsorg fick 54 % när Torestorpsborna skulle uppge vilka som var de 3 viktigaste frågorna just nu.

På delad andraplats kom äldreomsorg/ Kullabyn och bredband/ fiber. (50 %)
Eftersom vi skall ha ett allmänt informationsmöte 9 april om fiber/ fiberförening känns det extra bra.

Kollektivtrafiken (43 %) är också en fråga som engagerar – där pågår just nu en dialog med socialdemokraterna tillsammans med byalagen i Öxabäck och Älekulla. Dialogen skall utmynna i ett möte där även representant för Västtrafik skall delta. Frågan är alltså väldigt aktuell för byalaget.

Sandsjön – bryggor/ upprustning är också en viktig fråga. (31 %). Byalaget har haft kontakter med kommunen i den frågan sedan våren 2012 – när man plockade bort bryggsektioner. Vi är lovade att bryggorna skall återställas och att en upprustning skall ske av bl.a toaletten. Vi bevakar ärendet och har fortlöpande kontakter med kommunen.

Andra viktiga frågor: Ungdomsverksamheten (29 %) Den sköts helt ideellt av Torestorps Framtid i projektform. Trafiksäkerhetsfrågor (12 %). En trafiksäkerhetsvandring skall äga rum i  Torestorp 17 april – byalaget har då en representant med. Utveckling av www.torestorp.se (12 %)  – utvecklingen pågår löpande. Vindkraft (8 %).

Så här gick undersökningen till

Alla som deltog i enkätundersökningen fick ange vilka tre frågor de tycker är viktigast för Torestorp. Det redovisade resultatet visar hur många kryss, procentuellt, respektive fråga fick.

Förra årets enkätundersökning och vad den mynnade ut i

Byalaget började förra året med att göra en enkätundersökning för att få veta vilka frågor som Torestorpsborna tycker är viktiga. Vi valde då att göra det i samband med ankracet – på långfredagen – som ju är årets största dag i Torestorp med mycket folk i rörelse.

Även förra året var det barnomsorg/skola och äldreomsorg/ Kullabyn som ansågs viktigast. På tredje plats förra året var det IVPA ( i väntan på ambulans) som ansågs som en viktig fråga. Under år 2012 lyckades byalaget tillsammans med Älekulla byalag genom dialog med SÄRF få fram en försöksverksamhet där man utökade kriterierna till vår fördel .

En fråga som inte var uppe förra året var Sandsjön. Men efter att kommunen plockat bort bryggsektioner förra våren , är det en fråga som engagerar många. Byalaget jobbar aktivt med den frågan. Vi är lovade att bryggsektionerna skall återställas och att en upprustning av badplatsen skall ske. Vi har löpande kontakt med ansvarig tjänsteman för att bevaka att det verkligen blir så.

Ankracet är ett utmärkt tillfälle för Torestorps Framtid att visa upp sig och sin verksamhet. Många vet ju inte riktigt vad ett byalag gör och vilket uppdrag vi har. Vi fick många positiva kommentarer om att byalaget är viktigt och att vi gör ett bra arbete. Det värmde denna blåsiga, kalla långfredag!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *