Bli medlem

Torestorps Framtid fyller en viktig funktion när det gäller att bevaka samhällsutvecklingen i Torestorp och i närområdet. Vi aktualiserar och driver frågor som kan leda Torestorps och Marks kommuns utveckling framåt.

Visa ditt stöd för Torestorp och byalaget genom att bli medlem i Torestorps Framtid. Med många medlemmar utgör byalaget en än mer betydelsefull part vid kontakt med till exempel kommun och andra myndigheter.

Torestorps Framtid är en ideell, partipolitisk neutral och i religiösa frågor obunden organisation.
Vi jobbar för dig och för ett bättre Torestorp!

Medlemskap:
60:-/person och år eller 140:-/familj

Bankgiro nummer: 5071 – 6562