TUFF – Torestorps Utvecklingsgrupp För Framtiden

TUFF är ett samarbete mellan alla föreningar i Torestorp. Den skapades på initiatav byalaget för att bättre utnyttja alla goda krafter som finns i Torestorp, alla aktiva, kreativa människor som arbetar ideellt i olika föreningar.

Torestorp har ett rikt föreningsliv med många kloka människor som engagerar sig för bygden och i olika verksamheter.

TUFF-gruppen har möten 3 – 4 gånger per år och behandlar då frågor som har intresse för Torestorp. Vi informerar också varandra om våra respektive verksamheter.