Kategoriarkiv: Aktuellt

Ny debattartikeln angående sjukvården

Läs mer på: www.frisksjukvård.nu

och facebook: frisksjukvård

Skriv under uppropet!

Hopp om en friskare sjukvård!
Under sommaren så har tidningarna fortsatt att fyllas på med tråkiga artiklar om den krisande och olönsamma sjukvården.
Hur nu något livsuppehållande kan vara olönsamt, vi resonerar ju inte så när vi handlar mat för att överleva?
Då och då kommer det dock en liten positiv nyhet, till exempel att man i SÄS (Borås och Skene lasarett) upptagningsområde skall införa ett närsjukvårdsteam på försök i ett år. Detta team har möjlighet att hjälpa 25 patienter, i första hand multisjuka, med förhoppningen om att se hela patienten. Genom att erbjuda kontinuitet och med hjälp av närstående och nära kontakter med hemsjukvård, sjukhus och primärvård så hoppas man kunna förbättra patientens livssituation!

Men vad säger detta om övrig vård? Varför är inte detta en självklarhet på varje vårdcentral? Ett svar kommer från teamets läkare Martin Tirler; Vår dröm är att man inom hälso- och sjukvården börjar se patienterna som sitt gemensamma ansvar och inte ”mitt och ditt”. Det är då vi kan tänka nytt och se till patienternas bästa och vårda utifrån ett helhetsperspektiv!
Detta arbetssätt har praktiserats i Skaraborg i flera år, men apropå mitt och ditt, så räcker inte dessa erfarenheter utan i vår region så måste vi göra detta som ett tidsbegränsat försöksprojekt! Varför? Detta arbetssätt är också det som kännetecknade Samrehab, vars verksamhet dock samma politiker och tjänstemän stänger ner med motiveringen att det är otidsenligt! Trots att Samrehab har varit det goda exemplet för många vårdgivare i hela vårt land! Var finns logiken?

Ärade sjukvårdspolitiker, nu mullrar det i landet! Fler och fler ställer sig frågan; Vet politikerna vad de gör? I vårt upprop på www.frisksjukvård.nu, som du också kan skriva under, svarar vi nej!

Den fragmenterade styrning av vården som Västra Götalandsregionen innebär, ger inga möjligheter att se på sjukvården med ett helhetsgrepp. De flesta av våra politiker gör säkerligen så gott de kan men har ingen möjlighet att påverka systemfelen som ligger bakom alla nedläggningar och den dåliga arbetsmiljö vårdpersonal erbjuds idag! Det är därför vi kräver ett omtag bort från marknadshärmningen och att staten tar över huvudmannaskapet! Likaså därför kräver Svenska läkarsällskapet att professionen får mer ansvar och att sjukvården skall ledas från universitetssjukhusen och inte från ideella politiker och administratörer skolade i ekonomi. Därför säger den statliga utredningen ”Effektiv vård” att vården behöver mer nationell samordning. Därför träffade vi i gruppen Frisk sjukvård nyligen representanter från aktionsgrupper som vill rädda vårdcentraler över hela VGR för att bilda ett gemensamt nätverk.
Därför ordnas det den 4 september demonstrationer på ett tjugotal platser runt om i landet under parollen ”En annan vård är möjlig”! Läs mer på vår hemsida och vi hoppas att vi ses där!
För uppropet Frisk sjukvård
Markus Otterloo
Ubbhults byalag
Siv Kopacsi
Torestorps Framtid
Inga-Lill Hermansson,
Öxabäcks Bygdelag

Upprop – sjukvård !

Tolv byalag i Marks kommun har enats om ett upprop- sjukvård. Torestorps Framtid är ett av de byalagen som står bakom skrivelsen.

Vi har tröttnat på att ständig höra hur människor far illa och att man inte ens kan beställa tid eller få ett recept förlängt på sin vårdcentral.

Vi har mailat ut vårt upprop till politiker i kommunfullmäktige, Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, SÄS, Hälso och sjukvårdsstyrelsen, Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård.
Vi har även skickat en debattartikel till ett antal dagstidningar och Radio Sjuhärad.

Vi har skapat en hemsida: www.frisksjukvard.wordpress.com

Vi har skapat en facebook grupp: Frisk sjukvård.

Gå gärna in och läs och begrunda.
Du kan stötta våra förslag genom att bli medlem i fb-gruppen och att skriva under uppropet på vår hemsida.

Har du frågor kring detta kontakta:

Anna Frid mail: anna@torestorpsframtid.se

Siv Kopacsi mail: siv@torestorpsframtid.se

Fotokurs – intresseanmälan

Några anmälningar till en eventuell fotokurs har trillat in, men tyvärr inte tillräckligt många i dagsläget för att det ska kunna genomföras.
Vi gör därför ytterligare ett försök att få in fler anmälningar.
Sprid bland vänner och släktingar. Kanske vet du någon som är intresserad och vill ta sina fotokunskaper till nästa nivå.

Senast 1 juli önskar vi er anmälan.

Årskurs 6 upp till 18 år: GRATIS
Vuxen: ca 1200:-
(Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.)

Lämna in er intresseanmälan så snart som möjligt, senast fredag 1/7.
Anmälan er genom att skicka ett mail med rubriken ”Fotokurs” med ert namn, telefonnummer samt mailadress till:
mikael@torestorpsframtid.se

IVPA-verksamheten

Åter igen är IVPA-verksamheten högaktuell.

IVPA = I Väntan På Ambulans. Det är den räddningsinsats deltidsbrandmännen kan göra i väntan på ambulans. Något som är livsviktigt för oss i utkanterna av Marks kommun.
Nu skall det fattas ett beslut 2016-06-03 om hur man fortsättningsvis skall jobba med denna verksamhet.
Ingen vill betala – inte SÄS ( Södra Älvsborgs Sjukhus) inte Serf ( Södra Älvsborgs Räddningsförbund).
Enligt de signaler vi i byalaget, Torestorps Framtid fått, kommer de nya kriterierna innebära att brandmännen endast får rycka ut vid hjärtstopp.
Detta är ju förödande för oss i Torestorp och något vi inte kan acceptera. Vi håller därför på just nu att tillskriva berörda politiker och tjänstemän.

FOTOKURS intresseanmälan

Hur ska jag använda min kamera på bästa sätt?
Vilka inställningar behöver jag göra för mina olika motiv?
Hur får jag skärpa på barnen som aldrig vill stå still?

Förra årets fotokurs med naturfotografen Gert Olsson blev en succé och vi har som ambition att, likt föregående år, anordna en ny fotokurs med en professionell och inspirerande kursledare.

I detta första läge behöver vi veta om det även i år finns ett intresse för detta och börjar därför med att samla in ert intresse.
Kursen kommer troligen att vara uppdelad på fyra kvällar.  Mer information kommer efter hand.Årskurs 6 upp till 18 år:
GRATIS
Vuxen: ca 1200:-
(Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.)

Är detta något som intresserar dig så lämna in er intresseanmälan så snart som möjligt, senast onsdag 25/5.
Anmälan er genom att skicka ett mail med rubriken ”Fotokurs” med ert namn, telefonnummer samt mailadress till:
mikael@torestorpsframtid.se


 

Grannsamverkan

För er som vill starta ny grupper blir det en information/ utbildning i kommunhuset Kinna 2 maj 2016 kl.18.00
Anmälan till :annika.stomberg@polisen.se
tel: 010-5658526 (kontorstid)

Grupper som redan är igång och behöver nya skyltar – kan hämta dem på Polisstationen i Kinna.

2016-04-20

Siv Kopacsi, ordförande Torestorps Framtid

Sju Strömmar

Idag , 1 mars 2016, har jag och Per-Ove Esbjörnsson enligt ett beslut i TUFF-gruppen, träffat representanter för sv. kyrkan och Länsstyrelsen ang. framkomligheten vid Sju Strömmar. Vi gick runt området tillsammans och tittade på vad som behövdes göra för att öka säkerheten. Vi hade en bra dialog.
Idag äger sv. kyrkan marken, men Länsstyrelsen kommer att ta över ägandet och göra det till ett naturskyddsområde. När i tiden detta blir klart är ännu ovisst. Förhandlingar pågår.

Det finns många synpunkter i byn om att en röjning borde göras. Tyvärr är det inte möjligt eftersom området är ett Natura 2000-område. Det innebär att man inte för röja sly eller ta bort träd. Det enda som kan göras är att ta bort allmänfarliga träd som blåst ner och ta bort rotvältor. Detta kommer inte att förändras för att Länsstyrelsen tar över ägandet och gör det till ett Naturskyddsområde.

Siv Kopacsi
ordf.
Torestorps Framtid

Nya styrelsemedlemmar.

Torestorps Framtid hade årsmöte 2016-02-23.
Det innebär förändringar i styrelsen.
Styrelsen 2016:
ordförande: Siv Kopacsi
kassör: Annelie Ryberg
Vice ordf. och sekreterare: Martin Arnell
webbansvarig: Mikael Granlund
ledamot: Linda Jarhult
Ersättare: Gunilla Esbjörnsson, Anna Frid och Elin Hermansson.

Nytt år – dags att förnya sitt medlemskap!

Nytt år – och nya viktiga frågor för byalaget, Torestorps Framtid att jobba med.

Aktuella frågor just nu: Bevaka att IVPA ( i väntan på ambulans)-verksamheten fortsätter. Fortsätta debatten om sjukvården och villkoren för oss på landsbygden. Bevaka frågor som rör äldrevård och barnomsorg. Fortsatt utveckling av vår ungdomsverksamhet.
Ju fler medlemmar vi är – desto starkare är vi!

Är du redan medlem – betala in din medlemsavgift för år 2016!
OM du inte är medlem , men tycker det är viktigt med ett tryggare, bättre och säkrare Torestorp – bli medlem!

Medlemsavgift: 50:-/person och år eller 125:-/familj och år.
Bankgiro: 5071-6562