Kategoriarkiv: Aktuellt

Hedersmedlem

Torestorps Framtid hade årsmöte 21 februari 2017.
Vi valde då vår första hedersmedlem:
Sture Hägnevik.
En klok man , som arbetat mycket för förbättrade villkor för Torestorp och som är värd all respekt.
Så det var en stor ära för oss att utse honom till hedersmedlem!

Till ny ordförande valdes Linda Jarhult.
Hemsidan kommer att uppdateras med aktuella uppgifter.

Årsmöte 21 februari 2017 kl 19 i Bygdegården

Dags för årsmöte!

Tisdag 21 februari kl. 19.00 i Bygdegården!
Vi har årsmötet tillsammans med Bygdegårdsföreningen. Vi bjuder på fika!
Välkomna!

Förlag på verksamhetsplan för år 2017 för byalaget,
Torestorps Framtid:

• Bevaka samhällsutvecklingen och arbeta med aktuella frågor.
• Arbeta för bättre levnadsvillkor för oss på landsbygden.
• Bevaka utvecklingen inom skola/barnomsorg.

• Bevaka utvecklingen inom äldreomsorg/Kullabyn.

• Fortsätta utveckla vår ungdomsverksamhet.

• Bevaka säkerhetsfrågor och frågor som rör infrastrukturen.

• Bevaka frågor som rör Närtrafik och allmänna kommunikationer.

• Fortsätta engagera oss i nätverket frisk sjukvård
( www.frisksjukvård.nu)
Under år 2017 i projektform.
• Fortsätta bevaka IVPA-verksamheten (I Väntan På Ambulans).

Fortsatta samarbeta med övriga föreningar i Torestorp bl. a genom TUFF-gruppen.

• Samarbeta med andra byalag i frågor som är gemensamma.

• Ha kontakt med politiker och tjänstemän i aktuella frågor och aktivt driva frågor som gagnar Torestorp.

• Fortsätta utveckla www.torestorp.se och vår hemsida www.torestorpsframtid.se och torestorps facebookssida.

God jul och Gott nytt år!!

Sammanfattning av byalagets arbete år 2016:

År 2016 går mot sitt slut och det är dags att summera vad vi i byalaget, Torestorps framtid jobbat med under året. Det finns många viktiga frågor för oss på landsbygden att driva.

Här kommer ett axplock av saker vi engagerat oss i:

* Vi har drivit ungdomsverksamhet i form av en ungdomsgård. Ungdomsansvarig: Marianne Karlsson .

* Vi har kämpat för att få behålla tidigare villkor vad gäller IVPA ( I väntan på ambulans)Vi har träffat förbundsdirektören SÄRF, vi ha försökt att påverka genom insändare i BT och Markbladet.Vi har träffat politiker.Arbetet pågår – och vi har inplanerade möten med ansvariga politiker

.* Vi har, tillsammans med 11 andra byalag i Marks kommun, bildat nätverket ”frisksjukvård”. Vi har skapat en hemsida för nätverket: www.frisksjukvård.nu. Anna Frid är administratör för sidan. Nätverket har efter hand utökats till att omfatta flera aktionsgrupper i hela Västra Götalands län. Vi kämpar för en bättre vård och bättre villkor för oss på landsbygden. Arbetet fortgår

* Vi har engagerat oss för att få behålla jourcentralen i Skene. Jourcentralen är i dagsläget inte längre nedläggningshotad.

* Vi har planterat fruktträd vid smedjan. Finansiering via Marks kommun.Bidrag vi sökt och beviljats

* Vi samarbetar med övriga föreningar i Torestorp. Bl.a genom TUFF-gruppen.

* Vi samarbetar med Öxabäcks bygdelag och Älekulla byalag i frågor som är gemensamma för oss i Svansjöområdet.

* Vi har anordnat en utställning på Kullabyn med anledning av att det är 20 år sedan Vårbackabron byggdes.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Siv Kopacsi

ordförande

Vårbackabron 20 år !

9 juni 1996 invigdes Vårbackabron, Torestorp.
På initiativ av Sture Hägnevik, kommer byalaget, Torestorps Framtid att uppmärksamma detta med en utställning på Kullabyn.
Vårbackabron är ett exempel på vad by-anda, kreativitet och idogt arbete kan betyda för en by som Torestorp.

Vi har samlat ihop lite foton och har en film vi visar.
Lördag 29 oktober 2016 kl. 15.00 öppnar vi utställningen.

Utställningen pågår 29/10 – 8/11 2016
Välkommen!

Debattartikel i Markbladet 28/9 2016 ang. IVPA

IVPA-verksamheten – en viktig del i vårdkedjan
IVPA står för ”I väntan på ambulans” och innebär att deltidsbrandkåren i väntan på att ambulansen är på plats, ger en hälso-och sjukvårdsinsats i syfte att rädda liv. Syftet med IVPA är att mer effektivt utnyttja samhällets beredskapsresurser.
På orter där det är en inställelsetid på över 25 minuter för ambulansen borde det vara självklart att deltidsbrandkåren får rycka ut.
Men – det kostar pengar och eftersom VG-regionen satsar mer på administration än på vård – så anses det inte finnas pengar för de här livräddande insatserna.
Detta trots att invånare i småorterna betalar lika myc¬ket skatt som alla andra medborgare och att det skall finnas ett landsbygdsperspektiv på alla beslut.

Allvarlig försämring
Från och med 1 juli i år är kriterierna försämrade i södra Älvsborg så att deltidsbrandkåren endast rycker ut vid hjärtstopp. Tidigare ryckte man ut och gjorde livräddande insatser vid prio 1-larm; det vill säga akut livshotande symptom eller olycksfall. Man hade bland annat syrgas vid andningsbesvär och man hade en stor lugnande/psykologisk påverkan på den drabbade och anhöriga. Insatsen innebar en stor trygghet.
I det nya avtalet kan man läsa att SÄS har för avsikt att i sitt östra område införa ytterligare en enhet. Det kommer att vara en så kallad ”singel responder” bemannad med en erfaren sjuksköterska.
Man räknade med att den enheten skulle vara igång 1 januari 2017. I dagsläget – slutet av september 2016 – är det ingen ansvarig som vet kriterierna för detta eller när någon skall anställas för uppdraget. Mycket märkligt!
Många frågetecken och brister
• Hur kunde man försämra kriterierna för IVPA när ingen ersättningslösning fanns?
• Ansvarsfrågan borde ligga på EN huvudman och inte som här – bollas mellan Södra Älvsborgs sjukhus, Södra Älvsborgs räddningsförbund och Västra Götalandsregionen. Och ingen vill ta kostnaden.
• Hur kan det inom länet vara olika kriterier inom olika räddningstjänster/räddningsförbund? I Bohuslän gör man helt andra bedömningar.
• IVPA är en viktig länk i vårdkedjan – och bristerna visar tydligt på de systemfel som finns inom vården. Administration får kosta – men inte livräddande insatser.
Vi kräver: Gör om – Gör rätt!

För Frisksjukvård – www.frisksjukvård.nu
Siv Kopacsi Torestorps Framtid
Beng Bengtsson Öxabäcks Bygdelag
Sara Höglund Älekulla Byalag

Trädplantering

Förbipasserande har kanske noterat något nytt som sticker upp ur marken vid smedjan mitt i byn.
Ett glatt gäng möttes upp och satte spaden i jorden. Det resulterade i två äppleträd (2st Katja) och tre körsbärsträd (2st Stella och 1st Sam) som genom kommande år, förhoppningsvis, ska ge rikligt med frukt.
Tanken är att frukten ska vara tillgänglig för allmänheten att plocka.
Kanske barnen kan plocka med sig ett äpple på sin väg till skolan. Kanske behöver ni lite bär till pajen. Hur de än används så hoppas vi att frukten ska vara till stor glädje!

Önskar er alla en skön avslutning på denna vecka och en riktigt trevlig helg!

tradplantering2                      tradplantering1

Ny debattartikeln angående sjukvården

Läs mer på: www.frisksjukvård.nu

och facebook: frisksjukvård

Skriv under uppropet!

Hopp om en friskare sjukvård!
Under sommaren så har tidningarna fortsatt att fyllas på med tråkiga artiklar om den krisande och olönsamma sjukvården.
Hur nu något livsuppehållande kan vara olönsamt, vi resonerar ju inte så när vi handlar mat för att överleva?
Då och då kommer det dock en liten positiv nyhet, till exempel att man i SÄS (Borås och Skene lasarett) upptagningsområde skall införa ett närsjukvårdsteam på försök i ett år. Detta team har möjlighet att hjälpa 25 patienter, i första hand multisjuka, med förhoppningen om att se hela patienten. Genom att erbjuda kontinuitet och med hjälp av närstående och nära kontakter med hemsjukvård, sjukhus och primärvård så hoppas man kunna förbättra patientens livssituation!

Men vad säger detta om övrig vård? Varför är inte detta en självklarhet på varje vårdcentral? Ett svar kommer från teamets läkare Martin Tirler; Vår dröm är att man inom hälso- och sjukvården börjar se patienterna som sitt gemensamma ansvar och inte ”mitt och ditt”. Det är då vi kan tänka nytt och se till patienternas bästa och vårda utifrån ett helhetsperspektiv!
Detta arbetssätt har praktiserats i Skaraborg i flera år, men apropå mitt och ditt, så räcker inte dessa erfarenheter utan i vår region så måste vi göra detta som ett tidsbegränsat försöksprojekt! Varför? Detta arbetssätt är också det som kännetecknade Samrehab, vars verksamhet dock samma politiker och tjänstemän stänger ner med motiveringen att det är otidsenligt! Trots att Samrehab har varit det goda exemplet för många vårdgivare i hela vårt land! Var finns logiken?

Ärade sjukvårdspolitiker, nu mullrar det i landet! Fler och fler ställer sig frågan; Vet politikerna vad de gör? I vårt upprop på www.frisksjukvård.nu, som du också kan skriva under, svarar vi nej!

Den fragmenterade styrning av vården som Västra Götalandsregionen innebär, ger inga möjligheter att se på sjukvården med ett helhetsgrepp. De flesta av våra politiker gör säkerligen så gott de kan men har ingen möjlighet att påverka systemfelen som ligger bakom alla nedläggningar och den dåliga arbetsmiljö vårdpersonal erbjuds idag! Det är därför vi kräver ett omtag bort från marknadshärmningen och att staten tar över huvudmannaskapet! Likaså därför kräver Svenska läkarsällskapet att professionen får mer ansvar och att sjukvården skall ledas från universitetssjukhusen och inte från ideella politiker och administratörer skolade i ekonomi. Därför säger den statliga utredningen ”Effektiv vård” att vården behöver mer nationell samordning. Därför träffade vi i gruppen Frisk sjukvård nyligen representanter från aktionsgrupper som vill rädda vårdcentraler över hela VGR för att bilda ett gemensamt nätverk.
Därför ordnas det den 4 september demonstrationer på ett tjugotal platser runt om i landet under parollen ”En annan vård är möjlig”! Läs mer på vår hemsida och vi hoppas att vi ses där!
För uppropet Frisk sjukvård
Markus Otterloo
Ubbhults byalag
Siv Kopacsi
Torestorps Framtid
Inga-Lill Hermansson,
Öxabäcks Bygdelag

Upprop – sjukvård !

Tolv byalag i Marks kommun har enats om ett upprop- sjukvård. Torestorps Framtid är ett av de byalagen som står bakom skrivelsen.

Vi har tröttnat på att ständig höra hur människor far illa och att man inte ens kan beställa tid eller få ett recept förlängt på sin vårdcentral.

Vi har mailat ut vårt upprop till politiker i kommunfullmäktige, Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, SÄS, Hälso och sjukvårdsstyrelsen, Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård.
Vi har även skickat en debattartikel till ett antal dagstidningar och Radio Sjuhärad.

Vi har skapat en hemsida: www.frisksjukvard.wordpress.com

Vi har skapat en facebook grupp: Frisk sjukvård.

Gå gärna in och läs och begrunda.
Du kan stötta våra förslag genom att bli medlem i fb-gruppen och att skriva under uppropet på vår hemsida.

Har du frågor kring detta kontakta:

Anna Frid mail: anna@torestorpsframtid.se

Siv Kopacsi mail: siv@torestorpsframtid.se

Fotokurs – intresseanmälan

Några anmälningar till en eventuell fotokurs har trillat in, men tyvärr inte tillräckligt många i dagsläget för att det ska kunna genomföras.
Vi gör därför ytterligare ett försök att få in fler anmälningar.
Sprid bland vänner och släktingar. Kanske vet du någon som är intresserad och vill ta sina fotokunskaper till nästa nivå.

Senast 1 juli önskar vi er anmälan.

Årskurs 6 upp till 18 år: GRATIS
Vuxen: ca 1200:-
(Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.)

Lämna in er intresseanmälan så snart som möjligt, senast fredag 1/7.
Anmälan er genom att skicka ett mail med rubriken ”Fotokurs” med ert namn, telefonnummer samt mailadress till:
mikael@torestorpsframtid.se

IVPA-verksamheten

Åter igen är IVPA-verksamheten högaktuell.

IVPA = I Väntan På Ambulans. Det är den räddningsinsats deltidsbrandmännen kan göra i väntan på ambulans. Något som är livsviktigt för oss i utkanterna av Marks kommun.
Nu skall det fattas ett beslut 2016-06-03 om hur man fortsättningsvis skall jobba med denna verksamhet.
Ingen vill betala – inte SÄS ( Södra Älvsborgs Sjukhus) inte Serf ( Södra Älvsborgs Räddningsförbund).
Enligt de signaler vi i byalaget, Torestorps Framtid fått, kommer de nya kriterierna innebära att brandmännen endast får rycka ut vid hjärtstopp.
Detta är ju förödande för oss i Torestorp och något vi inte kan acceptera. Vi håller därför på just nu att tillskriva berörda politiker och tjänstemän.