Debattartikel i Markbladet 28/9 2016 ang. IVPA

IVPA-verksamheten – en viktig del i vårdkedjan
IVPA står för ”I väntan på ambulans” och innebär att deltidsbrandkåren i väntan på att ambulansen är på plats, ger en hälso-och sjukvårdsinsats i syfte att rädda liv. Syftet med IVPA är att mer effektivt utnyttja samhällets beredskapsresurser.
På orter där det är en inställelsetid på över 25 minuter för ambulansen borde det vara självklart att deltidsbrandkåren får rycka ut.
Men – det kostar pengar och eftersom VG-regionen satsar mer på administration än på vård – så anses det inte finnas pengar för de här livräddande insatserna.
Detta trots att invånare i småorterna betalar lika myc¬ket skatt som alla andra medborgare och att det skall finnas ett landsbygdsperspektiv på alla beslut.

Allvarlig försämring
Från och med 1 juli i år är kriterierna försämrade i södra Älvsborg så att deltidsbrandkåren endast rycker ut vid hjärtstopp. Tidigare ryckte man ut och gjorde livräddande insatser vid prio 1-larm; det vill säga akut livshotande symptom eller olycksfall. Man hade bland annat syrgas vid andningsbesvär och man hade en stor lugnande/psykologisk påverkan på den drabbade och anhöriga. Insatsen innebar en stor trygghet.
I det nya avtalet kan man läsa att SÄS har för avsikt att i sitt östra område införa ytterligare en enhet. Det kommer att vara en så kallad ”singel responder” bemannad med en erfaren sjuksköterska.
Man räknade med att den enheten skulle vara igång 1 januari 2017. I dagsläget – slutet av september 2016 – är det ingen ansvarig som vet kriterierna för detta eller när någon skall anställas för uppdraget. Mycket märkligt!
Många frågetecken och brister
• Hur kunde man försämra kriterierna för IVPA när ingen ersättningslösning fanns?
• Ansvarsfrågan borde ligga på EN huvudman och inte som här – bollas mellan Södra Älvsborgs sjukhus, Södra Älvsborgs räddningsförbund och Västra Götalandsregionen. Och ingen vill ta kostnaden.
• Hur kan det inom länet vara olika kriterier inom olika räddningstjänster/räddningsförbund? I Bohuslän gör man helt andra bedömningar.
• IVPA är en viktig länk i vårdkedjan – och bristerna visar tydligt på de systemfel som finns inom vården. Administration får kosta – men inte livräddande insatser.
Vi kräver: Gör om – Gör rätt!

För Frisksjukvård – www.frisksjukvård.nu
Siv Kopacsi Torestorps Framtid
Beng Bengtsson Öxabäcks Bygdelag
Sara Höglund Älekulla Byalag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *