Det händer mycket…

Mycket har hänt den senaste tiden och Torestorps Framtid har varit engagerad i många frågor. På bybloggen på torestorp.se hittar du mycket av det som har varit och är aktuellt. Torestorps Framtids blogginlägg hittar du här.

Något av det vi har jobbat med från våren fram tills nu:

Sandsjöns badplats

Sandsjöns badplatsÄrendet badplatsen vid Sandsjön har fortsatt. Under sommaren fick badplatsen nya bryggor, ny toalett och ny grillplats, vilket var gott att se och innebar en klar förbättring av badplatsen. Fortfarande är vi dock inte nöjda med kommunens indragningar av antalet bryggsektioner, vilket i somras innebar att bryggorna periodvis inte var särskilt användbara, då vattennivån var mycket låg. Vi fortsätter därför vår kontakt med kommunen och ligger på för att återfå det antal bryggor vi badplatsen tidigare år har haft.

Fiber till Torestorp

I april arrangerade Torestorps Framtid ett informationsmöte om fibernätsutbyggnad. Intresset var stort, en interimstyrelse tillsattes som under sommaren har genomför en förstudie för en fibernätsutbyggnad i Torestorp. I september redovisade interimstyrelsen resultatet av förstudien inför en fullsatt bygdegård och samma kväll bildades Torestorps Fiber ekonomisk förening. Så fiberarbetet rullar nu på i bra takt.

Ungdomsverksamheten

Torestorps Framtid har erhållit utvecklingsbidrag från ”Hela Sverige skall leva – Sjuhärad” för att utveckla vår ungdomsverksamhet. För att komma vidare på ett bra sätt med nya idéer, har Torestorps Framtid haft dialog med kommunens ungdomsutvecklare och fritidsledare. I september arrangerade vi ett dialogcafé tillsammans med kommunens ”Ung i Mark”. Ungdomarna fick då själva tänka till på vad det finns att göra i Torestorp, vad de skulle vilja att det fanns att göra och slutligen vad av detta som är praktiskt genomförbart. Detta arbete fortsätter under hösten och bygger mycket på ungdomarnas eget intresse och engagemang. Det ska bli spännande att se vad det mynnar ut i!

Torestorps Deltidsbrandkår

Foto: Lena Carlsson, Markbladet

Foto: Lena Carlsson, Markbladet

Det som har väckt mest uppmärksamhet under hösten är förstås de hotade indragningarna av Torestorps deltidsbrandkår. Torestorps Framtids styrelse fick tidigt kännedom om förslagen på nedläggning av deltidsbrandkåren och har agerat kraftfullt genom att föra en intensiv dialog med politiker, Särf, kommunalråd och kommunchef. Även media har uppmärksammat detta. Vi har påpekat bristerna i förslaget och efterlyst en konsekvensanalys och skickat flera skrivelser till ovan nämnda. Beslutet om hur indragningarna ska genomföras har nu skjutits upp flera gånger. Vi är övertygade om att vårt agerande hade stor betydelse i detta. Än är det således inte klart hur framtiden kommer att se ut för Torestorps deltidsbrandkår, men det ser i alla fall något ljusare ut nu än inledningsvis. Och vi kan tydligt se hur oerhört viktigt det är med ett lokalt engagemang och att vi definitivt har möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.

Storbyalagsmöte

Kommunen inbjuder regelbundet alla byalag i Mark till ett gemensamt storbyalagsmöte. Torestorps Framtid fick för en tid sedan förfrågan om att förlägga nästa storbyalagsmöte i Torestorp, vilket vi naturligtvis tyckte var väldigt trevligt. Så den 6:e november kommer förhoppningsvis ett stort antal av Marks byalag till Torestorp och vi får då tillfälle att visa upp både Torestorp och vår verksamhet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *