GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !

År 2014 är snart slut. Vi har under året jobbat med viktiga frågor som gagnar invånarna i Torestorp.

Vi agerade kraftfullt i frågan angående distriktssköterskan i Öxabäck – tyvärr utan framgång.
Trots massiva protester från föreningar och byalag var nedläggningen ett faktum. 1 november 2014 stängdes distriktssköterskemottagningen i Öxabäck.

Vi fortsätter bevaka IVPA ( I Väntan På Ambulans)-verksamheten. Avtalet löper på och i februari kommer man att fatta beslut i frågan. Det är oklart vem som skall ta kostnaden.

Vår ungdomsverksamhet fortsätter. Vi driver ungdomsgården helt ideellt.Varannan torsdag i Bygdegården träffas man. Under hösten 2014 har ungdomsgården varit välbesökt.Det tycker vi är roligt – och det visar ju också hur viktig den här verksamheten är.
Ett stort tack till Marianne Karlsson, ungdomsansvarig – som är så engagerad och som gör ett jättebra jobb. Utan den arbetsinsatsen hade vi inte haft någon ungdomsgård. Vi är också beroende av viss föräldramedverkan eftersom det är svårt som ensam vuxen att engagera mellan 15 – 20 ungdomar.
Vi har ansökt och beviljats 19.000:- från Sparbanksstiftelsen. Dessa pengar skall användas till fotoutrustning och en fotokurs som skall genomföras under våren 2015.

Om du har frågor eller idéer om vilka frågor som skall drivas – tveka inte – kontakta någon i styrelsen. Du hittar oss på: www.torestorpsframtid.se

Till sist önskar vi er alla : GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
/styrelsen Torestorps Framtid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *