Ny debattartikeln angående sjukvården

Läs mer på: www.frisksjukvård.nu

och facebook: frisksjukvård

Skriv under uppropet!

Hopp om en friskare sjukvård!
Under sommaren så har tidningarna fortsatt att fyllas på med tråkiga artiklar om den krisande och olönsamma sjukvården.
Hur nu något livsuppehållande kan vara olönsamt, vi resonerar ju inte så när vi handlar mat för att överleva?
Då och då kommer det dock en liten positiv nyhet, till exempel att man i SÄS (Borås och Skene lasarett) upptagningsområde skall införa ett närsjukvårdsteam på försök i ett år. Detta team har möjlighet att hjälpa 25 patienter, i första hand multisjuka, med förhoppningen om att se hela patienten. Genom att erbjuda kontinuitet och med hjälp av närstående och nära kontakter med hemsjukvård, sjukhus och primärvård så hoppas man kunna förbättra patientens livssituation!

Men vad säger detta om övrig vård? Varför är inte detta en självklarhet på varje vårdcentral? Ett svar kommer från teamets läkare Martin Tirler; Vår dröm är att man inom hälso- och sjukvården börjar se patienterna som sitt gemensamma ansvar och inte ”mitt och ditt”. Det är då vi kan tänka nytt och se till patienternas bästa och vårda utifrån ett helhetsperspektiv!
Detta arbetssätt har praktiserats i Skaraborg i flera år, men apropå mitt och ditt, så räcker inte dessa erfarenheter utan i vår region så måste vi göra detta som ett tidsbegränsat försöksprojekt! Varför? Detta arbetssätt är också det som kännetecknade Samrehab, vars verksamhet dock samma politiker och tjänstemän stänger ner med motiveringen att det är otidsenligt! Trots att Samrehab har varit det goda exemplet för många vårdgivare i hela vårt land! Var finns logiken?

Ärade sjukvårdspolitiker, nu mullrar det i landet! Fler och fler ställer sig frågan; Vet politikerna vad de gör? I vårt upprop på www.frisksjukvård.nu, som du också kan skriva under, svarar vi nej!

Den fragmenterade styrning av vården som Västra Götalandsregionen innebär, ger inga möjligheter att se på sjukvården med ett helhetsgrepp. De flesta av våra politiker gör säkerligen så gott de kan men har ingen möjlighet att påverka systemfelen som ligger bakom alla nedläggningar och den dåliga arbetsmiljö vårdpersonal erbjuds idag! Det är därför vi kräver ett omtag bort från marknadshärmningen och att staten tar över huvudmannaskapet! Likaså därför kräver Svenska läkarsällskapet att professionen får mer ansvar och att sjukvården skall ledas från universitetssjukhusen och inte från ideella politiker och administratörer skolade i ekonomi. Därför säger den statliga utredningen ”Effektiv vård” att vården behöver mer nationell samordning. Därför träffade vi i gruppen Frisk sjukvård nyligen representanter från aktionsgrupper som vill rädda vårdcentraler över hela VGR för att bilda ett gemensamt nätverk.
Därför ordnas det den 4 september demonstrationer på ett tjugotal platser runt om i landet under parollen ”En annan vård är möjlig”! Läs mer på vår hemsida och vi hoppas att vi ses där!
För uppropet Frisk sjukvård
Markus Otterloo
Ubbhults byalag
Siv Kopacsi
Torestorps Framtid
Inga-Lill Hermansson,
Öxabäcks Bygdelag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *