Stort intresse för fibernätsutbyggnad i Torestorp

fiberkablarDen 9 april arrangerade Torestorps Framtid en informationskväll om bredband och fibernät i Torestorps bygdegård. Inbjudan hade skickats till alla hushåll i Torestorp via Markbladet distribution och kvällen har uppmärksammats på www.torestorp.se och Torestorp.se:s facebooksida. Bygdegården blev i princip fullsatt och intresset var stort. För att kunna ge så bra information som möjligt hade sakkunniga bjudits in för att reda ut vad fibernätsutbyggnaden innebär och hur den kommer att genomföras.

 

En arbetsgrupp tillsattes med uppdrag att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för en fibernätsutbyggnad i Torestorp. Arbetsgruppen består av följande personer:

Gunilla Esbjörnsson
Anna Frid
Johan Christersson
Enar Larsson
Johan Eliasson
Kjell Andersson
Mattias Andersson
Göran Weiler

www.torestorp.se finns en sammanfattning av mötet, här kommer du direkt till den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *