GLAD PÅSK!

Vi kommer, som vanligt att vara med på ett hörn på ankracet på långfredag.
Vi tycker det är viktig att veta vad boende och fritidshusägare i Torestorp tycker är viktiga frågor.
Därför vill vi gärna ha en dialog med dig!

Byalaget är länken mellan makthavarna och befolkningen i Torestorp. Vi gör skillnad!

Vi driver ungdomsverksamhet ideellt, vi jobbar med aktuella frågor och bevakar samhällsutvecklingen.

Vi ses på ankracet – och då vill vi gärna att du tar dig tid att svara på vår enkät och kom gärna  med synpunkter på hur vi tillsammans kan verka för ett tryggare och trevligare Torestorp.

Och om du inte redan är medlem – får du gärna bli det!

Ju fler vi är – desto starkare blir vi!

Grannsamverkan

18 mars 2015 hade Torestorps Framtid bjudit in till allmänt möte ang. Grannsamverkan.
Maria vov Wachenfeldt , Studiefrämjandet och Christos Weimer , Polisen informerade.
Ett 40-tal intresserade kom till mötet där vi informerades om hur man förebygger vardagsbrott, hur man på ett organiserat sätt kan samverka med sina grannar osv……

Grannsamverkan startade i USA 1970 och kom till Sverige 1985 till Linköping.
I Marks kommun idag finns det 67 aktiva grupper varav en finns i Torestorp.

Om du är intresserad av eller har frågor – kontakta Maria, Studiefrämjandet: tel nr:033-239442 eller mobil: 070 9804019

Årsmötet 2015

Onsdag 18 februari 2015 hade vi årsmöte tillsammans med Bygdegårdsföreningen.
Vi hälsade två nya ledamöter välkomna till styrelsen: Martin Arnell och Josefine Emilsson.

Styrelsen 2015:
Ordförande: Siv Kopacsi
Vice ordförande: Martin Arnell
Kassör: Annelie Ryberg
Sekreterare och webbansvarig: Johan Eriksson
Ledamöter: Josefine Emilsson och  Ulla Håkansson
Suppleanter: Gunilla Esbjörnsson, Eva Nilsson och Yngve Hilbertsson.

Nästa styrelsemöte: 17 mars kl 19 i Bygdegården.

18 mars kl 19 i Bygdegården – allmänt  informationsmöte ang. Grannsamverkan.

Möte om Grannsamverkan 18 mars 2015

18 mars 2015 kl 19 i Bygdegården, Torestorp kommer Polisen och Studiefrämjandet att informera om hur man undviker vardagsbrott och om hur man kan samverka med sina grannar i närområdet.

Vi får råd och tips på hur man på ett enkelt sätt organiserar sig och vad som är viktigt att tänka på för att undvika inbrott i sin fastighet.

Välkommen!

Nytt år – dags att förnya ditt medlemskap!

År 2015 fortsätter vi att följa samhällsutvecklingen och driva frågor som är viktiga för oss som bor i Torestorp.

Aktuellt just nu:
* Fortsätta utveckla vår ungdomsverksamhet och genomföra en fotokurs för ungdomar.
* Fortsätta att agera så att vi får behålla IVPA -( I Väntan På Ambulans)verksamheten.

Ungdomsverksamheten drivs helt ideellt i projektform. Projektledare: Marianne Karlsson.
Ungdomsgården startar upp igen torsdag 29 januari 2015 kl. 18 i Bygdegården! Ungdomar från åk6 är välkomna!

Byalaget är länken mellan makthavarna och medborgarna – en viktig funktion för oss som inte bor i tätorterna. Vi driver frågor om allt från bättre sjukvård, deltidsbrandkåren , cykelvägar…..osv…osv….Ibland lyckas vi – Ibland kan vi inte påverka besluten trots massiva insatser – som t.e.x distriktssköterskemottagningen  Öxabäck -som ju lades ner 1 november 2014.

Vi har ett bra samarbete med politiker och tjänstemän, Marks kommun.Det underlättar när vi driver viktiga frågor.

När det gäller ekonomin så får vi bidrag för viss administration från Marks kommun.
Vi har tidigare sökt och beviljats bidrag för ungdomsverksamheten och för upprustning av Sju Strömmar.
Men vi är väldigt beroende av våra medlemsavgifter!
Så stötta ditt byalag!
Kostnad 50:-/person eller 125:-/familj och år
Bankgiro: 5071-6562

Välkommen på årsmötet: Onsdag 18 februari 2015 kl 19 i Bygdegården! Vi bjuder på fika!

Har du frågor eller synpunkter – kontakta oss gärna!
Du hittar kontaktuppgifter under fliken ”styrelsen”.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !

År 2014 är snart slut. Vi har under året jobbat med viktiga frågor som gagnar invånarna i Torestorp.

Vi agerade kraftfullt i frågan angående distriktssköterskan i Öxabäck – tyvärr utan framgång.
Trots massiva protester från föreningar och byalag var nedläggningen ett faktum. 1 november 2014 stängdes distriktssköterskemottagningen i Öxabäck.

Vi fortsätter bevaka IVPA ( I Väntan På Ambulans)-verksamheten. Avtalet löper på och i februari kommer man att fatta beslut i frågan. Det är oklart vem som skall ta kostnaden.

Vår ungdomsverksamhet fortsätter. Vi driver ungdomsgården helt ideellt.Varannan torsdag i Bygdegården träffas man. Under hösten 2014 har ungdomsgården varit välbesökt.Det tycker vi är roligt – och det visar ju också hur viktig den här verksamheten är.
Ett stort tack till Marianne Karlsson, ungdomsansvarig – som är så engagerad och som gör ett jättebra jobb. Utan den arbetsinsatsen hade vi inte haft någon ungdomsgård. Vi är också beroende av viss föräldramedverkan eftersom det är svårt som ensam vuxen att engagera mellan 15 – 20 ungdomar.
Vi har ansökt och beviljats 19.000:- från Sparbanksstiftelsen. Dessa pengar skall användas till fotoutrustning och en fotokurs som skall genomföras under våren 2015.

Om du har frågor eller idéer om vilka frågor som skall drivas – tveka inte – kontakta någon i styrelsen. Du hittar oss på: www.torestorpsframtid.se

Till sist önskar vi er alla : GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
/styrelsen Torestorps Framtid

Höstens aktiviteter

Efter en härligt solig sommar går vi åter mot mörkare tider.

Höstens aktiviteter och aktuella frågor:

Fotokurs för ungdomar:

Ungdomsgården startar upp igen vecka 39.
Torsdag 25 september kl 18 i bygdegården.
Då kommer Johan Eriksson, från Torestorps Framtid att informera om fotokursen som vi kommer att arrangera. Vi har ansökt – och beviljats – 19.000:- från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad till att genomföra kursen och köpa in nödvändig utrustning.

När det gäller IVPA så löper avtalet på till slutet av oktober.

Beslut angående distriktssköterskan vara eller inte vara i Öxabäck , kommer att fattas av ansvariga politiker i september.

Vi bevakar dessa frågor med stort intresse!

Höstens styrelsemöten startade upp 19 augusti.

Har du frågor eller synpunkter – tveka inte utan kontakta någon i styrelsen!
Mer info finns under fliken ”styrelsen ” här på hemsidan.

TREVLIG SOMMAR !

Aktuellt just nu:
* Distriktssköterskan i Öxabäck hotas av nedläggning.
Vi har därför skickat skrivelse till Primärvårdsnämnden, med kopior till kommunalråden Margareta Lövgren och Lisa Dahlberg. Vi kan inte acceptera att Svansjöområdet blir utan distriktssköterska och hänvisas till Skene Vårdcentral.
* Bänkbord till Sju Strömmar.
Vi har ansökt och beviljats bidrag från kommunen till 3 bänkbord , som skall placeras ut vid Sju Strömmar.
Så nu kan du ta med din kaffekorg och fika i den vackra miljön där Torestorpsån delar sig och safsan växer.
* Ungdomsverksamheten:
Vi har beviljats 19.000:- av Sparbanksstiftelsen, Sjuhärad för att genomföra en fotokurs. Just nu planerar vi för inköp av dator, få fram lämplig kursledare osv.
Vi har också ansökt och beviljats bidrag från kommunen för löpande verksamhet på ungdomsgården samt inköp av sällskapsspel.

Styrelsen har just nu ”sommarlov” – dvs. inga styrelsemöten innan augusti.
Det betyder inte att verksamheten ligger nere. Vi bevakar hela tiden samhällsutvecklingen och aktuella frågor som berör Torestorp.
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter!

Trevlig sommar önskar vi er alla!

Aktuellt angående IVPA-verksamheten

Eftersom man hade ett möte 23/5 2014 , har vi  kontaktat räddningschefen, Sven-Åke Josefsson för att få besked.ang. fortsatt IVPA-verksamhet. ( I Väntan På Ambulans).

Vi har fått följande svar: ”IVPA-verksamheten fortsätter med samma kriterier till och med 31/10 2014. Regionen kommer att behandla frågan på ett möte 10/10 2014.Deras beslut kommer sedan att vara vägledande för direktionen.”

Torestorps Framtid fortsätter att bevaka frågan.
Av enkäten vi gjorde i samband med ankracet i år – framkommer att just IVPA-verksamheten är den viktigaste frågan för invånarna i Torestorp.